Zelf beslissen over je leven en levenseinde

Informatie

Woensdagavond 27 maart 2019 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S.

Best/ Oirschot – Op Woensdagavond 27 maart 2019 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: “  Zelf beslissen over je leven en levenseinde “. De laatste levensfase is geen onderwerp waarover je makkelijk praat. Maar door het gesprek aan te gaan, verklein je de kans dat je naaste in een situatie terecht komt waarvoor hij of zij zelf niet gekozen zou hebben. Het is heel belangrijk dat wensen tijdig vastgelegd worden. Dit kan met behulp van een wilsverklaring, maar hoe gaat dat dan in zijn werk en wat moet je daar dan allemaal in zetten? De wilsverklaring moet zodanig zijn geschreven, dat er bij de arts geen enkele twijfel bestaat over je wensen. Voor de arts moet helder zijn wat voor jullie bijvoorbeeld `ondraaglijk lijden` inhoudt. In een wilsverklaring leg je je wensen vast betreffende reanimatie, eventuele behandelingen, euthanasie en palliatieve sedatie. Op deze avond gaan we hierover in gesprek met een arts.

 Het Alzheimer Café B.O.S., Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot,  is gratis toegankelijk en bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimer Café B.O.S. te bekijken en ( gratis ) te lenen. Ook liggen er folders en brochures over dementie.

Voor inlichtingen: Jan Verbeek (  0641546859 ) . Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio  de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Informatie
Knock-out Joop Gottmers bij Best Life op 12 mei.

Joop Gottmers (55) is bij het grote publiek bekend als oud-kickbokser, maar ook als zware crimineel. Hij knokte zich als jonge jongen omhoog en werd Europees Kampioen kickboksen, maar kwam vervolgens in de schimmige wereld terecht van drugs en criminaliteit. Hij kwam meerdere keren achter slot en grendel te zitten. …

Informatie
STOUT – gedichten, proza en sketches op het Avondje Katrien

OIRSCHOT – Het rederijkersgilde van Sint Katrien organiseert op zaterdag 6 april a.s. haar jaarlijkse Avondje Katrien. Bezoekers kunnen genieten van een gezellig en gevarieerd programma met als thema ‘Stout’. Mooie, grappige en ondeugende situaties worden in taal, toneel en muziek aan u gepresenteerd. Het Avondje Katrien is een echte …

Informatie
Start literaire leesclub in Best

Bij voldoende belangstelling start Senia in Best een literaire leesclub. Senia is een landelijke organisatie, die in heel Nederland leesclubs opricht en zo mensen die graag lezen bij elkaar brengt.  In de bibliotheek van Cultuurspoor Best organiseert Senia op woensdagmiddag 27 maart een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om …