Samen op ons Best

Informatie

Samen op ons Best staat voor een andere manier van samenwerken tussen inwoners, ondernemers,
organisaties en ambtenaren. Voor meer ruimte voor inwonersinitiatieven en een andere rol voor de
gemeente: als partner, faciliterend en verbindend. Voor lef tonen: de dingen anders (durven) doen en ons
laten inspireren door vernieuwende opvattingen en goede voorbeelden van anderen. Gemeentelijke plannen
zoveel mogelijk samen met inwoners en andere partners maken en uitvoeren, en werken aan wederzijds
vertrouwen.

Platform
Eén van de acties uit het uitvoeringsprogramma van Samen op ons Best is het faciliteren van een (digitaal)
platform voor heel Best. Een werkgroep van inwoners, organisaties en ambtenaren werken gezamenlijk aan
deze actie. Ze willen met het platform zowel online als offline zichtbaar maken, verbinden en versterken wat
er al is in Best. Zodat je snel kunt vinden wat er gebeurt en wat er wordt gedeeld. Je kunt dan nog beter
gebruik maken van deze informatie en elkaar gemakkelijker ontmoeten en inspireren.

12 oktober: introductieavond
De werkgroep introduceert op 12 oktober de mogelijkheden van het platform. Samen zijn we namelijk op
ons Best! Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een gezelliger, mooier en sterker Best nodigen we van
harte uit. Dus wil je meer delen met mensen in jouw omgeving of voel je dat er veel meer uit jouw buurt te
halen is? Meld je dan aan via www.hierinbest.nl!

Informatie
BEST INFORMATIEF – Dinsdag 19 februari 2019

Aanslag gemeentelijke belastingen 2019 Binnenkort ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking 2019. Op dit aanslagbiljet staat wat u (indien van toepassing) dit jaar betaalt aan gemeentelijke belastingen: de WOZ-waarde, de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting. Digitale aanslag via MijnOverheid Wilt u uw post …

Informatie
Muziek en Dementie – thema Alzheimer Café B.O.S.

Woensdagavond 27 februari 2019 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S. Best/ Oirschot – Op Woensdagavond 27 februari 2019 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: “  Muziek en Dementie “. Het is voor velen …

Informatie
Week van de Leesclub: start een leesclub geschiedenis bij CultuurSpoor Best

Van 28 januari tot en met 3 februari 2019 is voor de eerste keer de Week van de Leesclub. In deze week staan geschiedenisleesclubs centraal. Op donderdag 31 januari organiseert CultuurSpoor Best een bijeenkomst waarin informatie wordt gegeven over het opstarten van een leesclub geschiedenis. Leerzaam en verrijkend Boeken bieden …