Ride & Run

Sport

Ride & RunOp zondag 26 mei 2019 organiseert Recreanten Vereniging Manege Soethout, voor de tweede keer, een Ride & Run.
Een Ride & Run team bestaat uit één ruiter en één hardloper.Er zijn twee routes uitgezet: één van 5 kilometer en één van 10 kilometer.De bedoeling is om de route als team zo veilig mogelijk af te leggen. De conditie van paard, ruiter en loper dient gerespecteerd te worden.
Als organisatie hebben we dit jaar besloten om de Ride & Run onder te verdelen in een wedstrijdrun en een recreatierun.Als je inschrijft voor de wedstrijdrun dan zal er, als de laatste deelnemer binnen is, een prijsuitreiking plaatsvinden voor de snelste wedstrijd teams.
Als je inschrijft voor de recreatierun dan wordt er een herinneringsmedaille uitgereikt.


DEELNAME
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade. Deelname aan het evenement geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en is dus geheel voor rekening en risico van de deelnemers. De vereniging aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan lijf en goed. U dient zelf zorg te dragen voor een goede (WA)verzekering.Wij hopen u van harte te mogen begroeten op 26 mei 2019 in Oirschot. Manege Soethout, Steenovenweg 2A, 5091 JS Oost- West- en Middelbeers.Melden bij de ringmeester (minimaal 1 uur voor start)Van hieruit worden de teams naar het startpunt gestuurd. Vóór de start zal er een VET-check plaatsvinden door een dierenarts.


VOOR WIE?
De minimale leeftijd voor deelnemers is 12 jaar. Zij mogen onder begeleiding van een volwassene (vanaf 18 jaar) meerijden.Vanaf 14 jaar zonder begeleiding. Anders in overleg met bestuur.


INSCHRIJVEN
Aanmelden is mogelijk voor ruiters en lopers tot 15 mei 2019.Aanmelden kan alleen via het online-inschrijfformulier.
Enkele dagen voor de start ontvangt u een e-mail met uw startnummer en starttijd.De eerste deelnemers vertrekken om 10.00 uur.Leden van de Recreanten Vereniging Manege Soethout betalen € 10,00 per persoon voor de recreatierun.Niet-leden betalen € 12,50 per persoon voor de recreatierun.Leden van de Recreanten Vereniging Manege Soethout betalen € 12,50 per persoon voor de wedstrijdrun.Niet-leden betalen € 15,00 per persoon voor de wedstrijdrun.


Het is mogelijk om een paard of pony te huren bij Manege Soethout, u kunt hiervoor contact opnemen met Albert Soethout tel 0499-575593. Er is een beperkt aantal voor deze dag beschikbaar. Indien een privé paard of pony wordt geleend van een pensionklant van Manege Soethout dan wordt dezelfde huurprijs in rekening gebracht als het huren van een manegepaard of pony.De kosten van het huren van een paard/pony tijdens de Ride & Run bedraagt:Voor 5 km: € 20,–Voor 10 km: € 25,–Deelnemers die zich inschrijven met een manegepaard hebben te allen tijde toestemming nodig van Albert. Combinatie ruiter, paard, loper, afstand en vaardigheid.Leden hebben voorrang op niet- leden voor het huren van een paard/pony. Na 15 april vervalt deze voorrang en geldt wie het eerst komt.De betaling van een eventueel manegepaard/pony verloopt via onze penningmeester.Het totaalbedrag dient voor 20 mei 2019 te worden overgemaakt op onze Rabobank rekening NL21RABO0129247715 t.n.v. Recreanten Vereniging Manege Soethout o.v.v. naam ruiter en loper + aanmelding Ride & Run 2019.Per team is minimaal één mobiel telefoonnummer bekend bij de organisatie, in verband met veiligheid.Voor ruiters is een cap verplicht.


WIJZIGINGEN, ANNULEREN EVENEMENT
De RVMS heeft het recht om het evenement te annuleren, te onderbreken en/of te wijzigen in geval van bijvoorbeeld onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmacht situatie dan ook.


UITSLUITING EVENEMENT
De RVMS behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. Dit onder meer uit veiligheidsoverwegingen of omdat het niet past in de aard van de activiteiten.
Denkt u eraan dat het onverstandig is om ongetraind aan de start te komen. Dit geldt voor ruiter en paard!

Voor verdere vragen kunt u een mail sturen naar info@rvms.nl
Of via Ilse Marks 0651381931

Nieuws
Een nieuwe sport in Best – Survivalbaan Best

Vanaf 26 mei is deze survivalbaan geopend voor jeugd en volwassenen.Voor de jeugd is het vanaf 7 jaar. De trainingen van de jeugd zijn een combinatie van bootcamp en survivalsport. De jeugd traint op woensdag van 15.30 – 16.30 uur en op zondag van 10.00 – 11.00 uur. Op woensdag …