Met IVN Best een Doorstapwandeling Landgoed Heerenbeek

Natuur

Tijd: zondag 17 februari van 13.30-16.00 uur
Start: 13.30 uur Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best
start fietsers: 13.45 uur Herberg De Schutskuil, Oude Grintweg 100, Oirschot

Natuurgidsen Jeroen Appeldoorn en Henk van Kessel nemen u mee naar landgoed Heerenbeek. Het landgoedbos is relatief oud en bestaat voor driekwart uit vochtig loofbos. Het is een zeer gevarieerd gebied met weilanden, mooie bospercelen en een bijzondere grenswal. Hier staan vooral populieren. De vochtige bodem wordt veroorzaakt door leemlagen in de bodem. Planten die er voorkomen zijn o.a.: bosanemoon, eenbes, slanke sleutelbloem en grote keverorchis. Daarnaast vinden we er de boskortsteel, zwarte rapunzel, gulden boterbloem, kleine valeriaan en schaafstro. Voorkomende broedvogels zijn o.a.: boom- en torenvalk, houtsnip, bos- , rans- en steenuil. Doe stevige schoenen aan!

Aanvullende informatie

De deelnemers verzamelen zich bij Prinsenhof om samen naar het beginpunt van de wandeling te rijden. Omdat het IVN voor duurzaamheid is, wordt het gestimuleerd om met elkaar mee te rijden. Maar dit is niet verplicht en de deelnemers regelen dit ter plekke. Het startpunt voor fietsers is bij herberg de Schutskuil. Als u dichter bij het beginpunt van de wandeling woont dan bij de startplaats, dan wordt u geadviseerd op onze website te kijken en eventueel een e-mailtje te sturen naar het secretariaat.