Best Informatief week 44

Nieuws

Afval doen we goed, beter, Best

Vanaf woensdag 1 november is de afvalkalender weer online te bekijken. Op de website www.afvalbest.nl kunt u makkelijk zien wanneer welk afval bij u wordt opgehaald. We publiceren deze week voor het laatst een ophaalschema in deze krant.

Mijn Afvalwijzer
Naast de online afvalkalender gaan we ook werken met de app Mijn AfvalWijzer. Deze app kunt u op uw mobiele telefoon installeren. U kunt dan op uw telefoon zien wanneer uw afval wordt opgehaald. Daarnaast geeft de app algemene informatie over het afval in Best.

Geen internet of mobiele telefoon?
Beschikt u niet over een internetverbinding of heeft  geen mobiele telefoon? Neemt u dan contact op met de servicedesk. Zij kunnen u helpen, met al uw vragen over afval. De servicedesk is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 – 243 82 46.


Programmabegroting 2018 in raadsvergadering
Maandag 6 november staat de programmabegroting voor 2018 op de agenda. De raadsvergadering begint om 18.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.


Handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
Voor het gebied rondom het NS-station van de gemeente Best geldt, buiten de openbare rijwielstalling, een parkeerverbod voor rijwielen (brom-/, snor- / en fietsen). Dit is ook met bebording rondom het stationsgebied aangegeven.

In de openbare rijwielstalling van het station kunnen rijwielen 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden.  De doelstelling is om diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied te voorkomen.

Door toezichthouders is geconstateerd dat rijwielen langer dan de toegestane termijn gestald worden in de rijwielstalling of geparkeerd worden rondom het NS-station van Best. Hiermee wordt de betrokken bepaling uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv) overtreden.

Om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden en om in het stationsgebied een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast te voorkomen, worden handhavingsacties uitgevoerd.

Label bij overtreding
De rijwielen welke ‘onbeheerd’ gestald staan in de openbare rijwielstalling van het station worden van een label voorzien. Binnen een termijn van 21 dagen kan de eigenaar of gebruiker van het rijwiel de overtreding herstellen voordat deze door de gemeente wordt verwijderd.

De rijwielen welke ‘onbeheerd’ geparkeerd  staan rondom het NS station van Best  worden één week voorafgaand aan de handhavingsactie voorzien van een waarschuwingslabel. De dag voor de handhavingsactie worden onbeheerde rijwielen voorzien van een Voornemen last onder bestuursdwang. De doelstelling is om de eigenaren te waarschuwen en het naleefgedrag te verhogen. Vervolgens wordt op de dag van de handhavingsactie de definitieve last onder bestuursdwang bevestigd aan de aangetroffen rijwielen. De eigenaar/gebruiker krijgt een hersteltermijn van 2 uur. Binnen deze  termijn van 2 uur kan de eigenaar/ gebruiker van het rijwiel de overtreding beëindigen waardoor het rijwiel niet door de gemeente verwijderd gaat worden. Verwijdering vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op onze website www.gemeentebest.nl/handhavingsacties-fietsen leest u meer informatie hierover. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop handhavingsacties in het stationsgebied plaatsvinden. Daarnaast kunt u lezen wat u moet doen als uw rijwiel weg is en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Marie Raymakersstraat 14 Bouwen
Beemdheuvel 2 Bouwen
Jacoba Pulskensstraat 3 Bouwen/afwijken bestemmingsplan
Terraweg Hogere waarde
J.P. Coenstraat 40 Apv
Wilhelminapark Bouwen
Prinses Beatrixlaan ong. Kappen
Oirschotseweg ong. Verlengen beslistermijn
Nijnselseweg 4 Nummering
Hoofdstraat 43 Drank- en Horecawet
Nijnselseweg 4 Bouwen/afwijken bestemmingsplan
Stationsplein Handhavingsactie rijwielstalling
Joe Mann Theater Apv
Collecte ZOA Apv
Hogevleutweg 7 Handelen in strijd met regels RO
Aquabest Apv
Krijgertje 1 Bouwen
Zonnewende 131 t/m 187 Nummering
Nazarethplein 14 t/m 144 Nummering
Collecte Stichting Out of Area APV
Collecte Longfonds Apv

Meer informatie
Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Educatie
Nieuwe cursussen en workshops bij CultuurSpoor

De laatste weken is bij CultuurSpoor achter de schermen hard gewerkt om het nieuwe cursusaanbod samen te stellen. Vanaf deze week staan alle cursussen en workshops op de website en kan er worden ingeschreven. Daarnaast zijn er van alle cursussen en workshops flyers gemaakt, die men kan meenemen uit de …

Nieuws
Een nieuwe sport in Best – Survivalbaan Best

Vanaf 26 mei is deze survivalbaan geopend voor jeugd en volwassenen.Voor de jeugd is het vanaf 7 jaar. De trainingen van de jeugd zijn een combinatie van bootcamp en survivalsport. De jeugd traint op woensdag van 15.30 – 16.30 uur en op zondag van 10.00 – 11.00 uur. Op woensdag …

Kinderen
Boekjes & Babbels: het gezelligste uurtje van de bibliotheek!

Bijna vakantie! Op dinsdag  4 juni zijn er weer Boekjes & Babbels in de bibliotheek van CultuurSpoor. Het thema dit keer is ‘Vakantie’. Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout. Ouders, opa’s, oma’s of leiders van de kinderopvang zijn van harte welkom …