Best Informatief Dinsdag 24 oktober 2017

Nieuws


Foto: Michiel Wasmus Photography

Fase 3 Steegsche Velden bereikt hoogste punt
De bouw van 45 woningen in fase 3 in Steegsche Velden heeft zijn hoogste punt bereikt! Net zoals eerdere fasen van Steegsche Velden zijn ook nu de woningen in dorpse sfeer gerealiseerd. Er is gebouwd in een variatie van tweekappers, driekappers, rijwoningen, hoekwoningen en tussenwoningen. Daarnaast is er een grote diversiteit tussen de woningblokken. Er staan namelijk geen twee dezelfde blokken naast elkaar. Vanuit deze woningen is het centrum relatief dichtbij (1-1,5 km). Wandelen en recreëren kun je in het aangrenzende buitengebied en Het Groene Woud.


Afval scheiden doen we goed, beter, Best
De nieuwe manier van inzamelen loopt nu een tweetal weken. Graag informeren we u over een aantal zaken.

Hoogbouw
De komende maanden gaat ook bij de hoogbouw de inzameling veranderen. Ook bij appartementencomplexen wil de gemeente het afval beter gaan scheiden. Daarom worden er (ondergrondse) containers voor PMD geplaatst. PMD staat voor plastic-metalen blikjes en drankenkartons.

Het traject voor de aankoop van die containers is gestart.

De bewoners van die appartementen complexen ontvangen binnenkort een brief met actuele informatie.

Tot die tijd mogen zij het PMD in zakken aan blijven bieden op dag dat in hun wijk het PMD wordt opgehaald. Raadpleeg hiervoor het ophaalschema in deze krant of op de website ww.afvalbest.nl.

Resultaten
De resultaten van de eerste twee weken van oktober binnen. Die zijn goed te noemen. De hoeveelheid restafval is in vergelijking met de eerste twee weken van september met meer dan 50% afgenomen.

De aangeboden hoeveelheid PMD is met meer dan 50% toegenomen in vergelijking met de eerste twee weken van september. De verwachting is dat de hoeveelheid restafval de komende maanden nog verder afneemt en de hoeveelheid PMD verder toeneemt.

Ook verwachten we in de toekomst bij andere afvalstromen (grondstoffen) een stijging te zien. Denk dan aan glas, papier en GFT.

Educatie
Het scheiden van afval is belangrijk voor het milieu, we willen grondstoffen besparen. Dit doen we zeker voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook zij moeten in de toekomst kunnen beschikken over voldoende grondstoffen. Daarom gaan we samen met scholen de afvalinzameling op scholen zichtbaar maken. We aciliteren scholen met emmers en kliko’s zodat de kinderen zowel thuis als op school gewend raken aan de gescheiden manier van inzamelen. Op het Heerebeeck college starten projecten die te maken hebben met gescheiden inzamelen van afval.

Verzamelcontainers voor luiers
Als extra service en op verzoek van inwoners hebben we op een aantal plekken verzamelcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal geplaatst. U kunt de verzamelcontainers vinden bij onderstaande locaties:

  • Johannes Verleunstraat 27,Kinderopvang Little People
  • Wildheuvel 17-18, Kinderopvang Little People
  • Koningin Emmalaan 27, Kinderopvang Little People
  • Paardenhei 7, Kinderopvang Little People
  • Spar 2, Kinderdagverblijf Brabant

Tip

Om het open waaien van uw restafvalemmer te voorkomen is het verstandig om deze met de beugel rechtop aan te bieden, de emmer is dan meteen vergrendeld.


Donderdag 16 november

Laat uw bloedsuiker meten tijdens de ‘prikactie’
Op donderdag 16 november organiseert Bestwijzer de jaarlijkse ‘prikactie’. U kunt dan gratis uw bloedsuiker laten controleren. Een goed suikergehalte in uw bloed is belangrijk voor uw gezondheid. Teveel suikers in het bloed zorgen ervoor dat het lichaam niet goed kan werken.

Ook in de avond
Net zoals voorgaande jaren vindt de meting plaats door middel van een eenvoudige vingerprik. Een afspraak maken of nuchter zijn, is niet nodig. U kunt terecht op drie momenten: in de ochtend van 09.00 – 12.00 uur, in de middag tussen 13.00 en 17.00 en in de avond van 18.00 – 20.00 uur. Uiteraard zijn op alle moment gediplomeerde prikkers aanwezig.


Plan vanaf 25 oktober ter inzage
Omgevingsplan voor Hoge Akker-Speelheide-De Leeuwerik
De afgelopen maanden is een omgevingsplan opgesteld voor de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. Dit is de opvolger van het huidige bestemmingsplan. Dat hebben we niet alleen gedaan, maar samen met de bewoners van de drie wijken. In dit artikel leest u meer over de aanpak en de ter inzagelegging.

Geen gewoon bestemmingsplan
Het omgevingsplan is een proefproject voor een nieuwe wet, de Omgevingswet. Deze treedt waarschijnlijk in 2021 in werking. Dit betekent dat het geen gewoon bestemmingsplan is. Het plan wordt opgesteld zoals dat straks volgens de Omgevingswet moet.

Ter inzage
Het ontwerp-omgevingsplan ligt van 25 oktober tot en met 5 december ter inzage. Het verantwoordingsdocument is opgenomen in dit plan. Daarnaast is er een inspiratiegids opgenomen voor een gezonde fysieke leefomgeving. Met bijvoorbeeld tips over afvoer van regenwater en duurzaam wonen.

In deze periode kan iedereen een zienswijze tegen het ontwerp-omgevingsplan indienen. Hoe u dit kunt doen, leest u in de officiële publicatie van het ontwerp-omgevingsplan.  www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen (in voorbereiding).

Inloopavond: maandag 13 november
Op 13 november heeft u de mogelijkheid om het plan in te zien tijdens een inloopavond. Om 19.30 uur is er een algemene toelichting op het ontwerp-omgevingsplan. Vanaf 20.00 uur kunt u zelf het plan inzien en uw vragen stellen. Om 21.00 uur is de avond afgelopen. Locatie: Burgerzaal, gemeentehuis (open vanaf 19.15 uur)

Meer informatie
Op onze website hebben we een speciale projectpagina bijgehouden. Daar vindt u onder andere de adviezen en het verantwoordingsdocument. www.gemeentebest.nl/bestemmingsplan-hoge-akker-speelheide-en-de-leeuwerik


OPENBARE BEKENDMAKINGEN 

Hoofdstraat 2A Reclame
Rietvinklaan 3 Bouwen
Dokter de Steenhuijsenlaan 3 Verlengen beslistermijn
Eindhovenseweg-Zuid 63 Milieu
Hurkseweg ong. Verlengen beslistermijn
Nieuwstraat 79 Drank- en Horecawet
Magazijnweg 3 Milieu
Knikeind 13 Bouwen
Raadhuisplein 30B Drank- en Horecawet
Hoge Akker, Speelheide en Leeuwerik Ontwerp omgevingsplan
Carnavalsoptocht Apv
Oirschotseweg/Prins Bernhardlaan Reclame
Raadhuisplein Apv
Prof. T. Brandsmastraat Verlengen beslistermijn
Kruisparkweg 25 Bodem
Reclame in Best Apv

 Meer informatie
Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Educatie
Nieuwe cursussen en workshops bij CultuurSpoor

De laatste weken is bij CultuurSpoor achter de schermen hard gewerkt om het nieuwe cursusaanbod samen te stellen. Vanaf deze week staan alle cursussen en workshops op de website en kan er worden ingeschreven. Daarnaast zijn er van alle cursussen en workshops flyers gemaakt, die men kan meenemen uit de …

Nieuws
Een nieuwe sport in Best – Survivalbaan Best

Vanaf 26 mei is deze survivalbaan geopend voor jeugd en volwassenen.Voor de jeugd is het vanaf 7 jaar. De trainingen van de jeugd zijn een combinatie van bootcamp en survivalsport. De jeugd traint op woensdag van 15.30 – 16.30 uur en op zondag van 10.00 – 11.00 uur. Op woensdag …

Kinderen
Boekjes & Babbels: het gezelligste uurtje van de bibliotheek!

Bijna vakantie! Op dinsdag  4 juni zijn er weer Boekjes & Babbels in de bibliotheek van CultuurSpoor. Het thema dit keer is ‘Vakantie’. Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout. Ouders, opa’s, oma’s of leiders van de kinderopvang zijn van harte welkom …