BEST INFORMATIEF Dinsdag 24 april 2018

Nieuws

Een nieuwe burgemeester. Doet u mee?
Op 1 september verstrijkt de benoemingstermijn van burgemeester Anton van Aert. Daarom moet Best op zoek naar een nieuwe burgemeester. Die zoektocht wordt geleid door de gemeenteraad en uitgevoerd door een commissie uit de raad, de vertrouwenscommissie.

Profielschets
De eerste stap waar de vertrouwenscommissie mee aan de slag moet, is te beschrijven waar de burgemeester van Best aan moet voldoen. Zo’n beschrijving heet een profielschets. Er staat in wat de nieuwe burgemeester goed moet kunnen, wat voor persoon hij of zij moet zijn, et cetera. Kortom, wat vinden we belangrijk in de burgemeester van Best.

Wat vindt u belangrijk?
Bepaal mee wie de nieuwe burgemeester wordt. Wat vindt u als inwoner van Best belangrijk in een burgemeester? Laat het ons weten van dinsdag 24 april tot en met zondag 13 mei. Hoe?

  • Gemakkelijk online via burgemeesterbest.nl, of www.gemeentebest.nl/burgemeester-best.
  • Door het vragenformulier in te vullen dat bij de balie in het gemeentehuis klaar ligt.
  • Stuur een e-mail of brief en laat ons zo weten wat u belangrijk vindt. Uw e-mail stuurt u naar raadsgriffie@gembest.nl; uw brief naar de gemeente ter attentie van de raadsgriffie, postbus 50, 5680 AB Best. 

Extra raadsvergadering

Alle informatie wordt verwerkt in de profielschets. De raad biedt de profielschets aan de commissaris van de Koning aan in een openbare (extra) raadsvergadering op dinsdagavond 5 juni. Daarna start de sollicitatieprocedure. Wilt u meer weten over de benoemingsprocedure? Kijk dan op www.gemeentebest.nl/burgemeester-best.


Bescherming kwetsbare diersoorten Langvennen

Het natuurgebied Langvennen is een gebied met recreatieve waarden en natuurwaarden. Na het herstel van dit natte heidegebied in 2014 zijn de recreatieve activiteiten dusdanig toegenomen, dat de natuurwaarden onder druk komen te staan. Een extra afrastering in het gebied moet ervoor zorgen dat in dit natuurgebied recreatie en natuur naast elkaar kunnen blijven bestaan. Deze nieuwe afrastering wordt deze week geplaatst.

Het bosgebied Nieuwe Heide tussen Son en Breugel en Best heeft een paar natte heidegebieden met bijzondere en kwetsbare natuur. In de zuidwesthoek van dit gebied ligt het natuurgebied Langvennen. In 2013 en 2014 is het dicht groeien van dit gebied aangepakt door het kappen, het plaggen en het bekalken van de verboste heide. Ook is een sloot gedempt om de verdroging van de vennen tegen te gaan. Het gebied rondom Langvennen heeft tegenwoordig weer de gewenste openheid voor de natuur en natuurbeleving.

Keerzijde
Door de openheid van het gebied zijn de recreatieve activiteiten toegenomen. Het is natuurlijk fijn dat veel mensen van dit natuurgebied genieten, maar het heeft ook een ongewenst neveneffect. Het terrein wordt namelijk op teveel plekken betreden door wandelaars en honden. Hierdoor komt de natuurkwaliteit opnieuw onder druk te staan.

Oplossing
Om de natuur de ruimte te kunnen geven is naar een oplossing gezocht. De gemeente laat in het gebied regelmatig schapen grazen om de openheid in stand te houden. Voor deze begrazing is rondom het open heidegebied een afrastering geplaatst. Binnen deze bestaande afrastering gaan we een extra deel afrasteren. Hierdoor creëren we rust voor kwetsbare diersoorten die afhankelijk zijn van natte heidegebieden. Grond broedende vogels zoals roodborsttapuit en boomleeuwerik kunnen door deze maatregelen hun jongen succesvol grootbrengen. Tegelijkertijd blijft voor de recreant ruimte over om langs én door het heidegebied te wandelen en te genieten van deze mooie natuur.

Let op
In alle afgerasterde terreindelen kunnen schapen lopen. We willen u vragen afstand te bewaren tussen u en de schapen. Honden mogen de afgerasterde terreindelen niet betreden.


Handhavingsacties loslopende honden in natuurgebieden Best en Oirschot
In de natuurgebieden van de gemeente Best en Oirschot is het verplicht de hond aangelijnd te houden. Helaas houdt een aantal hondenliefhebbers zich niet aan deze regel. Het gevolg hiervan is dat honden sporen achterlaten, wilde dieren verjagen of zelfs aanvallen en een last zijn voor andere recreanten. Nu het broedseizoen is begonnen, is het extra belangrijk om uw hond aan de lijn te houden. De natuur heeft nu extra behoefte aan rust en daarom zo min mogelijk verstoring.

Loslopende honden
Eigenaren van loslopende honden zijn al op diverse manieren geïnformeerd over de regelgeving rondom loslopende honden. Het afgelopen jaar zijn diverse personen met een loslopende hond aangesproken op hun overtreding. Ook zijn berichten over het onderwerp geplaatst in de lokale media en op social media. Daarnaast staan in de bossen informatieborden en zijn Honden-aan-de-lijn acties gehouden.

Boete
Na een jaar waarschuwen gaat de gemeente nu ook boetes uitdelen. Binnenkort starten hiervoor de eerste handhavingsacties in samenwerking met de gemeente Oirschot, Brabants Landschap, Samen Sterk in Brabant. Een boete voor het lopen met een niet-aangelijnde hond is € 104,-. Als een hond achter wild aanzit, kan de boete oplopen tot enkele honderden euro’s.


Dodenherdenking in Best

Het Comité Herdenkingen nodigt alle Veteranen van Best uit, om aanwezig te zijn bij de Dodenherdenking op 4 mei aan de Kruisparkweg. De herdenking begint om 19.45 uur. Aansluitend vindt er een activiteit plaatvinden in de Koetstuin.


Vrijdag 27 april

Gewijzigde openstelling gemeentehuis

Op vrijdag 27 april is het gemeentehuis gesloten. Bestwijzer, de gemeentewerf en de milieustraat zijn die dag ook gesloten. Wij zijn u vanaf maandag 30 april weer graag van dienst. Wij wensen u een fijne Koningsdag!


Vergadering Welstand

De eerstvolgende vergadering Welstand vindt plaats op woensdag 2 mei om 9.30 uur in het gemeentehuis; de vergadering is openbaar. U kunt zich bij de receptie melden. De agenda ligt tijdens openingstijden van het gemeentehuis vanaf maandag 30 april ter inzage bij de publieksbalie.


Reserveren inwonersconsultatie nieuwe burgemeester

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

 

Adres Omschrijving
Sint-Oedenrodeseweg 63B Het vernieuwen van het bedrijfsgebouw.
Reclame in Best Plaatsen van 15 sandwichborden van 2 tot 16 mei i.v.m. attenderen op nieuwe rijwielstalling bij NS station.
Jozef Israëlsstraat 4 Plaatsen container van 26 t/m 30 april.
Willem II-straat 53 Het verbreden van de inrit/uitweg.
Pater M. Wolffstraat 17 Het plaatsen van dakkapellen (voor en achterzijde).
Dorpsplein 2 Plaatsen kraanwagen/hijskraan op 18 april.
Dijkbeemd ong. Het bouwen van een woonhuis.
Sperwerlaan 4 Plaatsen container van 23 april t/m 7 mei.
Sportlaan 4 Sportdag op de sportvelden van Best Vooruit op 6 juni.
Steenovenseweg 7A Het bouwen/vervangen van de berging.
Dwergheuvel 22 Het bouwen van een carport.
Dorpsplein Evenementenvergunning voor Koningsdag 27 april.
Kantelhaak, Klompenlei en Wetstok Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen.

Meer informatie

Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Nieuws
Een nieuwe sport in Best – Survivalbaan Best

Vanaf 26 mei is deze survivalbaan geopend voor jeugd en volwassenen.Voor de jeugd is het vanaf 7 jaar. De trainingen van de jeugd zijn een combinatie van bootcamp en survivalsport. De jeugd traint op woensdag van 15.30 – 16.30 uur en op zondag van 10.00 – 11.00 uur. Op woensdag …

Kinderen
Boekjes & Babbels: het gezelligste uurtje van de bibliotheek!

Bijna vakantie! Op dinsdag  4 juni zijn er weer Boekjes & Babbels in de bibliotheek van CultuurSpoor. Het thema dit keer is ‘Vakantie’. Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout. Ouders, opa’s, oma’s of leiders van de kinderopvang zijn van harte welkom …

Nieuws
5 april: officiële opening Klompenwerkplaats van de Toekomst

Sint Oedenrode, 27 maart 2019 – Op vrijdag 5 april 2019 vindt bij De Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode de officiële, feestelijke opening plaats van de Klompenwerkplaats van de Toekomst. In deze innovatieve werkplaats combineert de gelijknamige stichting traditionele klompenmachines met nieuwe methoden en technieken. Door het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen wil ze het klompenambacht op eigentijdse wijze …