BEST INFORMATIEF Dinsdag 23 januari 2018

Nieuws

 

Positieve ontwikkelingen veiligheid

Best wordt steeds veiliger. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2017 van de politie. 

Fietsendiefstallen fors gedaald
Het jaaroverzicht van de politie laat een duidelijke trend zien dat met name de hoeveelheid geregistreerde fietsendiefstallen fors is gedaald. Dit hardnekkige probleem, lijkt grotendeels tot het verleden te behoren. Met name het aantal diefstallen uit de fietsenstalling bij het station is sterk verminderd. Burgemeester Hans Ubachs: “De gemeente heeft in samenwerking met de politie fors geïnvesteerd om dit probleem op te lossen. Mooi om te zien, dat deze inspanning loont. Het aantal fietsendiefstallen is gedaald van 178 naar 93. Maar natuurlijk is elke verdwenen fiets, er nog steeds één teveel.”

Zakkenrollers ontmoedigd
Ook het aantal meldingen van zakkenrollers is fors gedaald van 36 naar 12. Deze ergerlijke vorm van criminaliteit vond voor het merendeel plaats in het centrum.

Minder incidenten drugs
Het aantal incidenten van drugshandel is gedaald van 30 naar 18. Dit geldt ook voor het aantal sluitingen van panden waarin drugs zijn aangetroffen: van 9 naar 4.

“Ook uw hulp is van groot belang. Bewoners zijn de ogen en oren in de buurt. Heeft u vermoedens van een drugsdealer in uw buurt of ergens anders in Best? Ziet u bijvoorbeeld aanloop op vreemde tijdstippen wat na een kort bezoek de woning weer verlaat? U kunt de gemeente en politie helpen om dit aan te pakken. Ook al bent u niet zeker, meld ook uw twijfel. Samen houden we Best veilig!”, aldus burgemeester Hans Ubachs.

Voorkom woninginbraak
Lees meer op https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html.


 

Afval scheiden doen we goed, beter, Best

Verschillende soorten afval
Met invoering van de nieuwe manier van afval inzamelen zijn er afvalstromen bijgekomen. We belichten vanaf deze week iedere week een afvalstroom. Deze week PMD.

PMD
De afvalstroom PMD staat voor plastic, metaal en drankkartons. Dit is alle afval dat voortkomt uit verpakkingen van plastic en metaal. Denk hierbij aan blikjes, plastic folies en shampooflessen. Daarnaast mogen drankkartons in deze kliko.

Verwerking PMD
Baetsen haalt het PMD op met kraakperswagens. Ze brengen het materiaal naar de locatie van Baetsen in Veldhoven waar op- en overslag plaatsvindt. Baetsen voert een controle uit om te zien of het PMD voldoet aan de kwaliteitseisen. Na deze controle brengt Baetsen het materiaal naar de sorteerder in Kerpen (Duitsland). Hier wordt het materiaal verder uit gesorteerd en ontstaan zogenoemde monostromen. Deze monostromen worden gebruikt als nieuwe grondstoffen.

Afval ABC
Wilt u precies weten wat er bij PMD thuishoort? Bekijk dan het afval ABC op de website https://www.afvalbest.nl/afval-abc. Hier vindt u veel soorten afval op alfabet. Nieuw is het Afval ABC per ruimte. Hierin ziet u per ruimte het afval gesorteerd. Uiteraard staan in dit afval ABC alle afvalstromen genoemd en niet allen PMD.


Maandag 29 januari

Informatiebijeenkomst mobiliteit
Op 4 december 2017 is ‘Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak’ door de gemeenteraad vastgesteld. Nu zijn we bezig met het vervolg op deze visie, namelijk het opstellen van een Uitvoeringsprogramma. We nodigen u uit om hierover mee te denken.

Uitvoeringsprogramma
Het eerste concept van het Uitvoeringsprogramma is in de maak. Onze ideeën willen wij graag met u bespreken en daarom nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op 29 januari. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het raadsbesluit en geven we inzicht in de opzet van het Uitvoeringsprogramma. We willen deze avond met u klankborden en van u horen of er nog andere aandachtspunten in Best zijn.

Bijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 januari in het gemeentehuis, Dorpsplein 2. We starten om 19.30 uur en we verwachten rond 21.30 uur af te ronden. U bent welkom vanaf 19.00 uur voor een kop koffie of thee.

Wij vinden het fijn om vooraf te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Wilt u erbij zijn? Stuur uiterlijk donderdag 25 januari een mail naar s.brouwers@gembest.nl.

Meer informatie
Wilt u ‘Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak’ nog eens doorlezen? Dan kunt u deze vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.


Gewijzigde opstelling weekmarkt tijdens carnaval

Van zaterdag 27 januari tot en met zaterdag 10 februari is de opstelling van de weekmarkt gewijzigd in verband met festiviteiten rondom carnaval. De marktkramen die normaliter naast of achter het gemeentehuis staan, verplaatsen we naar de Hoofdstraat en Raadhuisplein.

Het gedeelte Raadhuisplein tussen de Rabobank en de Hoofdstraat is op zaterdag tussen 05.00 en uiterlijk 14.30 uur afgesloten voor verkeer. Er geldt dan ook een parkeerverbod voor de parkeerplaatsen aan deze weg. Verder is de Hoofdstraat vanaf de kruising met de Oranjestraat tot aan de parkeergarage van ’t Koetshuys afgesloten voor bestemmingsverkeer.

 


Sluiting woning Prof. T. Brandsmastraat 35, Best
Aan het adres Prof. T. Brandsmastraat 35 is door de politie een grote hoeveelheid hard- en softdrugs aangetroffen. Op grond van de Gemeentewet, de Opiumwet en het handhavingsbeleid sluit de burgemeester die woning met het bijbehorende erf, voor een periode van drie maanden. De sluiting gaat in op 19 januari 2018 en blijft van kracht tot 19 april 2018.


Best Informatief gewijzigd

Vanaf deze week is het lettertype van de Best Informatief gewijzigd, op verzoek van een aantal inwoners. Hierdoor is de leesbaarheid vergroot. Daarnaast worden de openbare bekendmakingen vanaf nu anders weergegeven. We publiceren alleen nog een opsomming van een adres en categorie. U leest de tabel van boven naar beneden.

Nieuws
Woensdagavond 26 september 2018 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S.

Best/ Oirschot – Op Woensdagavond 26 september 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S. vanaf 19.30 uur een avond met als thema: “Dementie en Bewegen “. Dat bewegen belangrijk is voor mensen met dementie weten we. Deze avond staat dit thema op het programma en wel op een heel …

Nieuws
Open Monumenten Dagen in Best

Ieder jaar zijn er in het tweede weekend van september de landelijke Open Monumentendagen. Het is dé kans om onze monumenten te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt. Het thema is dit jaar “In Europa”. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het …

Nieuws
Reünie Heerbeeck College

Het Heerbeeck College organiseert op zaterdagavond 27 oktober 2018 een reünie voor alle oud-leerlingen en oud-medewerkers van de scholengemeenschap. De reünie vindt plaats op school, waar een indeling wordt gemaakt zodat oud-klasgenoten uit dezelfde periode elkaar snel kunnen vinden. Aanmelden voor de reünie kan via de jubileumpagina op de website: www.heerbeeck.nl/jubileum …