BEST INFORMATIEF Dinsdag 20 november 2018

Informatie

26 november tot en met 14 december

Tijdelijke afsluiting kruising Oranjestraat en Secr. L. Jansenstraat

Vanaf maandag 26 november is de kruising Oranjestraat en Secr. L. Jansenstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer.  We starten die dag met rioleringswerkzaamheden. Aansluitend volgt de herinrichting van de kruising en leggen we een nieuw voetpad.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de werkzaamheden is de Oranjestraat op de genoemde kruising afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voor het bestemmingsverkeer worden omleidingen ingesteld.

We stellen twee omleidingsroutes in: via de Nieuwstraat – Oude Rijksweg en via Raadhuisplein – Nazarethstraat – Hoofdstraat – Kerkstraat – Willem II straat. De werkzaamheden duren in totaal drie weken. Op vrijdag 14 december zijn de werkzaamheden, als het weer het toelaat, afgerond.

Overlast
Wij begrijpen dat u overlast kunt ervaren van de werkzaamheden. We proberen deze tot een minimum te beperken. Alle aanwonenden ontvangen een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden.


Routes gladheidsbestrijding bekend

Het heeft lang geduurd voordat de winter zich aankondigde. Deze week komt dan toch de nachtvorst regelmatig te voorschijn. Het winterweer geeft prachtige taferelen maar zorgt ook voor gladheid en daardoor verkeersproblemen. Inmiddels zijn de eerste strooiacties uitgevoerd op de plaatsen waar nu al gladheid kan ontstaan, zoals bruggen en viaducten.

Voor het strooiseizoen begint, stellen we elk jaar een Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan op. In dit plan zijn de uitgangspunten voor de gladheidsbestrijding en de strooiroutes opgenomen.

Waar wordt gestrooid?

We zorgen in elk geval ervoor dat de belangrijkste fietspaden, hoofdwegen en de buurtontsluitingswegen goed begaanbaar zijn. Ook hebben we aandacht voor de gladheid bij de openbare gebouwen. De belangrijkste fietspaden en hoofdwegen worden het eerst gestrooid.

Waarom strooien we niet overal?

Helaas is het voor ons niet mogelijk om de gladheid overal te bestrijden. Dit heeft een aantal redenen: de benodigde menskracht en materieel ontbreken, en met overal strooien zijn enorm hoge kosten gemoeid. Daarnaast is het bestrijden van gladheid op álle wegen niet wenselijk om milieutechnische redenen.

Wilt u meer weten over de gladheidsbestrijding?

Dan kunt u het Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan als pdf-bestand op onze website lezen: www.gemeentebest.nl/strooiroutes. U kunt de strooiroute ook komen inzien in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak. U maakt telefonisch een afspraak via 14 0499.

En als het ondanks het strooien toch nog glad is?

Heeft u klachten over het strooien? Dan kunt u een melding maken op www.gemeentebest.nl of telefonisch via 14 0499.


College van Best zoekt kandidaten om zitting te nemen in COVM

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) is een adviescommissie van het ministerie van Defensie. Deze commissie is door de staatssecretaris ingesteld op grond van de Wet luchtvaart en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens.

In verband met het aangekondigde vertrek van de huidige vertegenwoordigers is het college van Best op zoek naar kandidaten die de bewoners kunnen en willen vertegenwoordigen in de COVM.

Wat doet de commissie?

De commissie heeft drie hoofdtaken:

  • Brengt advies uit of doet voorstellen aan de minister van Defensie of andere instanties over milieumaatregelen en milieuvoorschriften voor gebruik van de militaire luchthaven.
  • Verstrekt informatie en geeft voorlichting over het geluid rond de militaire luchthaven.
  • Beoordeelt de geluidzonering/jaarcontouren.

Op de website van de commissie vindt u meer over taken www.covm.nl.

Wie komen in aanmerking

Volgens de regels van de COVM kunnen burgemeester en wethouders van Best twee leden aanwijzen als lid van deze commissie. Tenminste één daarvan is vertegenwoordiger van de omwonenden van het luchtvaartterrein Eindhoven Airport. Omwonenden zijn diegenen die wonen binnen de grens van de zogenoemde ’35 kosteneenheden’. In Best gaat het dan concreet om (delen van) de Eindhovenseweg-Zuid, Patrijslaan, Ploegstraat, Reigerlaan, Rietvinklaan en Spechtlaan.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling en bent u een vertegenwoordiger van bewoners? Stuur dan uw reactie met een korte motivatie uiterlijk 15 december naar Werner Hermans, w.hermans@gembest.nl. Voor vragen is hij telefonisch bereikbaar op 14 0499.

 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

 

Adres Omschrijving
St Antoniusweg ongenummerd Aanvraag voor het aanleggen van een inrit/uitweg.
Kanterseveldenweg (de Scheeken) Aanvraag voor het realiseren van een vleermuiskelder, waterpomp, kalbelbaan en fietsenstalling.
Kanterseveldenweg (de Scheeken) Aanvraag voor het aanleggen van poelen, een vleermuiskelder en een rolstoelpad.
Klaverhoekseweg 16A Besluit toekennen nummering.
Klaverhoekseweg 16A Vergunning voor het realiseren van een Bed&Breakfast/gastenverblijf in de bestaande (mantelzorg)aanleunwoning.
Nieuwstraat 69 Aanvraag Wintertuin Eetcafé FF Carnaval op 22 februari en 1 t/m 5 maart 2019.
Nieuwstraat 69 Aanvraag Wintertuin Eetcafé FF, Q-music Foute Party en Tonpraten op 18 en 25 januari 2019.
Zandstraat 15 Standplaats voor de verkoop van oliebollen in november en december.
Willem de Zwijgerweg 150 Aanvraag voor het bouwen van twee tijdelijke onderwijsgebouwen.
Hoofdstraat 39 Aanvraag voor het renoveren van de winkelruimte met bovenwoningen.
Akkerwinde 35 Aanvraag voor het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak.

 Meer informatie
Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Informatie

In de aanloop naar het 200-jarig bestaan van Best als zelfstandige gemeente komt de Stichting Geschiedenis van Best met een nieuw boek. Dit nieuwe boek “Best in beeld” is een uitvloeisel van de eerdere boeken die de stichting uitgaf gedurende de afgelopen tien jaar. Bij het samenstellen van die boeken …

Informatie
Activiteiten aanbod bij CultuurSpoor Best

3 -31 augustus Feestelijke opening expo Gabriele van Emmerik Kleurrijke kunst     Gratis toegang www.cultuurspoorbest.nl/activiteiten 3-aug opening expo Gabriele van Emmerik 20.00-21.00   Gratis toegang www.cultuurspoorbest.nl/activiteiten 7-aug Samen lunchen bij CultuurSpoor Best 12.00-13.00 Via receptie@cultuurspoorbest.nl 5 euro www.cultuurspoorbest.nl/activiteiten 14-aug Samen lunchen bij CultuurSpoor Best 12.00-13.00 Via receptie@cultuurspoorbest.nl 5 euro …

Informatie
BEST INFORMATIEF Dinsdag 19 december 2017

  Uitbreiding laadpalen elektrische auto’s De gemeente Best bevordert elektrisch rijden door oplaadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte te plaatsen. Inmiddels staan er 13 laadpalen. Op onze website vindt u een overzicht van de locaties: www.gemeentebest.nl/e-laadpalen. Nieuwe locaties Een deel van de laadpalen staat op zogenaamde strategische locaties: …