BEST INFORMATIEF Dinsdag 19 juni 2018

Nieuws

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens kermis in Best
Van vrijdag 29 juni tot en met dinsdag 3 juli wordt de kermis gehouden in het centrum van Best. We treffen daarom een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen. Hieronder leest u een aantal maatregelen. Kijk voor het gehele overzicht op www.gemeentebest.nl/kermis.

  • Maandag 25 juni vanaf 18.00 uur: afsluiting achterste deel van parkeerterrein Den Ekker (groot parkeerterrein).
  • Dinsdag 26 juni vanaf 06.00 uur: afsluiting van Dorpsplein, Raadhuisplein rondom gemeentehuis en Kap. J.A. Heerenstraat tussen Den Ekker en de Rabobank.
  • Woensdag 27 juni vanaf 18.00 uur: afsluiting van voorste deel van parkeerterrein Den Ekker (vóór de PLUS). Vanaf dat moment wordt het resterende deel van het achterste parkeerterrein weer opengesteld, maar dan wel als blauwe zone

Let op: tot en met woensdag 4 juli geldt op alle locaties een parkeerverbod!
Wegsleepregeling geldt op en rond kermisterrein

Haal tijdig uw auto weg uit het kermisgebied. Auto’s die tijdens (het opbouwen van) de kermis in de weg staan, worden op kosten van de eigenaar weggesleept. Hierop is de Wegsleepverordening van de gemeente Best van toepassing. Deze wegsleepregeling geldt ook voor die terreinen waar parkeerverboden gelden.

Vuurwerkshow
De kermis wordt ook dit jaar afgesloten met het traditionele vuurwerk. Dit gebeurt dinsdagavond 3 juli om 23.00 uur in de Koetshuistuin. Op de parkeerplaats van de Aldi geldt daarom op 3 juli een parkeerverbod en wegsleepregeling vanaf 20.00 uur. Dit geldt ook voor het gedeelte van de Secr. Jansenstraat dat direct grenst aan de Koetshuistuin en de Hoofdstraat ter hoogte van de Koetshuistuin.

Meer informatie
Wilt u alle verkeersmaatregelen lezen? Kijk dan op www.gemeentebest.nl/kermis. Wilt u meer weten over de attracties en het randprogramma? Bezoek dan www.kermisbest.nl of lees de speciale kermiskrant


Positief resultaat 2017
Het college van B en W heeft onlangs de jaarstukken 2017 aangeboden aan de raad. Het resultaat over 2017 was € 2,5 miljoen positief. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt doordat diverse projecten worden uitgevoerd in 2018 en bijbehorende budgetten dus doorschuiven.

Sociaal domein
Het werkelijke tekort over het sociaal domein is nagenoeg gelijk aan het verwachte tekort in december 2017. Deze verwachte tekorten zijn reeds meerjarig in de programmabegroting 2018 opgenomen.

De jaarstukken 2017 bekijken?
U kunt de financiële stukken van de gemeente inzien. Wilt u weten hoe het huishoudboekje er van de gemeente uitziet of wat is gerealiseerd? Neem dan eens een kijkje op www.gemeentebest.nl/financiele-stukken. De financiële stukken zijn vooral op een tablet goed te bekijken.

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 25 juni definitief vast.


Kaderbrief vastgesteld
Het college heeft de kaderbrief 2019 – 2022 vastgesteld. Bij het opstellen van deze kaderbrief was er nog geen nieuw beleidsakkoord. Mogelijk leidt deze nog tot aanpassingen. Deze aanpassingen worden vervolgens in de begroting 2019 verwerkt.

Financieel perspectief
De gemeente Best heeft voor de periode 2019-2022 een sluitend financieel meerjarenperspectief. De financiële positie is goed. Toch is er zorg over de toekomst. Met name de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de grondexploitaties vragen blijvend aandacht.

Wilt ú weten wat er in de kaderbrief 2019 staat?
Alle stukken kunt u inzien. Dit kan gemakkelijk op de website van de gemeente/financiële stukken.


Andere opstelling weekmarkt tijdens Best Lekker
Op 23 juni is de opstelling van de weekmarkt anders dan gewoon in verband met Best Lekker. Het gedeelte van de weekmarkt dat op het dorpsplein staat  is dan verplaatst naar de rijweg Raadhuisplein.

Het gedeelte Raadhuisplein tussen de Rabobank en de Hoofdstraat is op zaterdag tussen 5.00 en uiterlijk 14.30 uur afgesloten voor verkeer en er geldt een parkeerverbod voor de parkeerplaatsen aan deze weg. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Adres Omschrijving
De Dieze 17-21 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de bedrijfshallen.
Dijkbeemd 24 Toekennen nummeraanduiding.
Dijkbeemd ongenummerd Het bouwen van een woonhuis en het aanleggen van een inrit/ uitweg.
Stoelenmatter 18 Het uitbreiden van de woning en het aanleggen van een inrit/uitweg (parkeerplaats).
Oirschotseweg 72 Het slopen van het bedrijfspand.
Liempdseweg ongenummerd Het verplaatsen van het bestaande antenne opstelpunt voor mobiele telecommunicatie naar het naastgelegen perceel.
Prinses Beatrixlaan 30 Het plaatsen van een dakkapel.
Den Ekker Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet van 29 juni 2018  t/m 3 juli 2018.
Hoofdstraat e.o. Ontheffing art.35  Drank- en Horecawet  van 29 juni 2018  t/m 3 juli 2018.
Hoofdstraat e.o. Ontheffing art.35  Drank- en Horecawet  van 29 juni 2018  t/m 3 juli 2018 (Poffertjeskraam).
Dorpsplein en Koetshuistuin Evenementenvergunning Best Lekker en kermistuin van 21 t/m 24 juni 2018 en 29 juni 2018  t/m 3 juli 2018.
Willem II-straat 42 Het plaatsen van een dubbele dakkapel en het bouwen van een aanbouw.
De Tongelreep 1 Verlengen van de beslistermijn voor het realiseren van 4 extra inpandige opslageenheden voor ADR-stoffen en een aantal kleine interne verbouwingen.
Marie Raymakersstraat 3 Het verbouwen/uitbreiden van de woning.

Meer informatie

Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Nieuws
5 april: officiële opening Klompenwerkplaats van de Toekomst

Sint Oedenrode, 27 maart 2019 – Op vrijdag 5 april 2019 vindt bij De Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode de officiële, feestelijke opening plaats van de Klompenwerkplaats van de Toekomst. In deze innovatieve werkplaats combineert de gelijknamige stichting traditionele klompenmachines met nieuwe methoden en technieken. Door het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen wil ze het klompenambacht op eigentijdse wijze …

Nieuws
Nationale Voorleesdagen bij CultuurSpoor Best

Met leuke activiteiten voor jonge kinderen Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen tussen 23 januari en 2 februari. Met veel leuke prentenboeken en (voorlees)activiteiten voor jonge kinderen en hun …

Nieuws
Cursus ‘Omgaan met de Android tablet’

Tijdens deze cursus van drie lessen leren cursisten hun Android tablet beter kennen en krijgen ze tips hoe er handiger mee om te gaan. De cursus ‘Omgaan met de Android tablet’ wordt aangeboden door SeniorWeb en start op vrijdag 4 januari. Onderwerpen die aan bod komen: een kennismaking met de …