BEST INFORMATIEF Dinsdag 19 december 2017

Informatie

 

Uitbreiding laadpalen elektrische auto’s
De gemeente Best bevordert elektrisch rijden door oplaadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte te plaatsen. Inmiddels staan er 13 laadpalen. Op onze website vindt u een overzicht van de locaties: www.gemeentebest.nl/e-laadpalen.

Nieuwe locaties
Een deel van de laadpalen staat op zogenaamde strategische locaties: plaatsen waar veel bezoekers komen die langere tijd parkeren. Omdat het aantal elektrische auto’s toeneemt, willen we op meer strategische locaties oplaadpalen plaatsen. Het gaat om de volgende locaties:

  • Wilhelminaplein
  • Sportlaan: parkeerplaats Best Voorruit/zwembad
  • Gildelaan: parkeerplaats atletiekbaan/tennisvelden

Het ontwerpverkeersbesluit ligt vanaf deze week ter inzage. Zie Openbare Bekendmakingen op deze pagina.

Aanvragen laadpaal
In de wijken plaatsen we laadpalen op locaties waarvan bekend is dat er een eigenaar van een elektrische auto in de buurt woont. Schaft u ook een elektrische auto aan en heeft u geen eigen oprit? Dan is het mogelijk om ook een e-laadpaal aan te vragen. Een aanvraag kunt u indienen bij Nuon via een digitaal formulier. Kijk op www.gemeentebest.nl/e-laadpalen voor een link naar dit formulier en de voorwaarden.


Nieuw adres voor gemeentehuis
Op 1 januari 2018 wijzigt het adres van het gemeentehuis. Het nieuwe adres wordt Dorpsplein 2, 5683 GA.

Aanleiding voor de naamswijziging is de reconstructie van het plein. Eventuele nieuwbouw aan het plein kan door de naamswijziging een logische nummering krijgen.

Het Dorpsplein omvat het hele gebied tussen het gemeentehuis, de Hoofdstraat en de Zeeman, waar de speelfonteinen en de kiosk zich bevinden.


Rondom de feestdagen

Aangepaste openingstijden gemeentehuis, gemeentewerf en Milieustraat
In de periode rondom de feestdagen zijn er op enkele dagen afwijkende openingstijden.
Donderdag 21 december is het gemeentehuis geopend tot 16.00 uur. De gemeentewerf is geopend tot 15.00 uur.
Maandag 25 december, dinsdag 26  december en maandag 1 januari zijn het gemeentehuis, de gemeentewerf en de Milieustraat gesloten. Bestwijzer is op deze dagen ook gesloten.


Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018

Het college van burgemeester en wethouders en de medewerkers van de gemeente wensen u fijne kerstdagen. En een voorspoedig en gezond 2018!

 

 

 


Tijdens feestdagen

Gewijzigde ophaaldagen afval
Op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag wordt geen afval opgehaald. Het afval wordt op vervangende dagen opgehaald.

Uitvallende inzameldag                   Vervangende dag

maandag 25 december                         zaterdag 23 december

dinsdag 26 december                           zaterdag 30 december

maandag 1 januari                               zaterdag 6 januari

Op de vervangende dagen wordt het afval opgehaald dat u op de uitvallende dag had mogen aanbieden. U kunt in de app Afvalwijzer of op www.afvalbest.nl zien welk afval u mag aanbieden. 


6 januari

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 6 januari tussen 11.00 uur en 12.00 uur is rondom de kiosk op het Dorplein de nieuwjaarsreceptie. Tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt burgemeester Hans Ubachs de Wisseltrofee 2017 en de Talent Award 2017 uit. U bent van harte uitgenodigd om met het college van burgemeester en wethouders terug te kijken op 2017 en vooruit te blikken op het nieuw jaar. 

 

 


Rioolrenovatie in de wijk Salderes
Uit de jaarlijkse rioolreiniging en inspectiewerkzaamheden binnen de gemeente Best is gebleken dat het rioolstelsel op enkele plaatsen gebreken vertoont. Er is sprake van scheurvorming, wortel ingroei en lekkages. Het vervangen en/of herstel van het riool is noodzakelijk.

Duur werkzaamheden
Door het toepassen van een nieuwe uitvoeringsmethode, renovatie van binnenuit, beperken we de werkzaamheden tot enkele weken. In opdracht van de gemeente gaat RTT uit Sprang-Capelle de rioleringswerkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden starten, wanneer het weer het toelaat, op maandag 8 januari 2018. Volgens de planning zijn de werkzaamheden op 1 april 2018 afgerond.

Renovatiewerkzaamheden
In de wijk Salderes plaatsen we enkele deelkousen. Deze zijn vergelijkbaar met stands die soms geplaatst worden in de bloedvaten bij mensen. Ook worden op enkele plaatsen wortels uit het riool gefreesd. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken, zoals tijdelijk meer vrachtwagenverkeer.

Meer informatie
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met de projectleider van de aannemer, de heer R. Wassink. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06 – 21290999.

Vragen over de geplande werkzaamheden kunt u stellen aan de heer S. Bruyninckx van de afdeling Beheer. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0499.


OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Bomenbeemd ong. Bouwen/inrit-uitweg
Grondheuvel 18 Handelen in strijd regels RO
Beemdheuvel 2 Bouwen/afwijken bestemmingsplan
De Maas 17C Apv
Binnenweg Apv
Dijkstraten ong. Bouwen
Raadhuisplein 3-16 Apv
Hoofdstraat 39 Ontwerp verkeersbesluit
Wilhelminaplein 10 Ontwerp verkeersbesluit
Gildelaan 2 Ontwerp Verkeersbesluit
Sportlaan Ontwerp verkeersbesluit
Broekstraat, Parallelweg en de Stek Verkeersbesluit
Uitkanter 2 t/m 20 en Varshaak 1 t/m 13 Nummering
Secr. L. Jansenstraat, Willem II-straat en Nassaustraat Kappen
In Best Reclame
Twijnder 9 Bouwen
Heuveleindseweg 6C Nummering
De Mortelen (natuurbrug) Verlengen beslistermijn
Sint-Oedenrodeseweg 54 Verlengen beslistermijn
Dorpsplein Drank- en Horecawet
Batalaan 2C Bouwen
Aarleseweg 15 Vaststelling bestemmingsplan
Het Groene Woud Vaststelling bestemmingsplan
Rietvinklaan 3 Bouwen
Boterhoek 78 Apv
Wingerdstraat 15 Bouwen
Eindhovenseweg-Zuid 63 Milieu
Europaplein 1 Bouwen
Klaverhoeksweg 19B Handelen in strijd regels RO

Meer informatie
Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Nieuws
BEST INFORMATIEF Dinsdag 2 oktober 2018

  Informatieavond aanleg ondergronds hoogspanningsnet Op 10 en 11 oktober organiseert TenneT een informatieavond over de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding. Deze bovengrondse verbinding loopt momenteel door enkele wijken in Best. Ook komt deze avonden de aanleg van een ondergrondse 150 …

Nieuws
Agenda cultuurspoor in oktober

Oktober expo: archeologievondsten in Best De hele maand oktober te zien Oktober gratis 3-okt openingsshow Kinderboekenweek Kinderboekenweek middag gratis 6-okt Lezing en workshop Curiosity World Voor kinderen van vijf tot en met zeven jaar 11.00-12.30 € 7,50 9-okt Boekjes & Babbel Thema bewegen, voor kinderen tussen de twee en vier …

Nieuws
Vanaf 24 september ontmoetingsplek voor creatievelingen

Op 24 september opent Campus Puur aan de Lage VLeutweg haar deuren. Elke maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur en elke donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur is Campus Puur een ontmoetingsplek voor creatievelingen. Je kunt een eigen creatief werkje meebrengen om daaraan te werken, maar je kunt je …