BEST INFORMATIEF | Dinsdag 17 oktober 2017

Nieuws

Raad besluit over Bestuurlijke Toekomst Best

Op 9 oktober heeft de gemeenteraad een belangrijk standpunt ingenomen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Best. Kort samengevat stelde de raad het volgende vast:

 • De gemeente Best krachtig genoeg is om zelfstandig te blijven.
 • De gemeente Best wenst zelfstandig te blijven en beslissingen te kunnen blijven nemen over lokale aangelegenheden, zoals de leefbaarheid van wijken en buurten. Ook bijvoorbeeld de uitgifte van paspoorten en het verstrekken van bouwvergunningen en uitkeringen blijven dan in Best gebeuren.
 • Voor een aantal zaken dat zich meer op het niveau van de regio Eindhoven afspeelt, is de raad onder voorwaarden bereid bepaalde beslissingen over te laten aan de samenwerkende gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Denk bijvoorbeeld de planning van woningen en bedrijventerreinen.
 • De raad heeft daarbij een principiële voorkeur uitgesproken voor een samenwerkingsvorm op het niveau van de (nu negen) gemeenten die het Stedelijk Gebied Eindhoven vormen. De gemeenteraad stelt daarbij wel een voorwaarde. Inwoners en maatschappelijke organisaties moeten directe invloed hebben op de besluiten van deze samenwerkingsvorm. Dit noemen we ook wel democratische legitimatie.
 • De raad wil in gesprek blijven met gelijkwaardige buurgemeenten over verregaande samenwerkingsvormen.

Dit besluit markeert het einde van een intensief proces, waarin de gemeente Best zich oriënteerde op haar toekomst. De Burgertop op 6 juli in de Lidwinakerk was een inspirerend hoogtepunt in dit proces.

Bekijkt u het raadsvoorstel en –besluit en het bijbehorende rapport Bestuurlijke toekomstvisie gemeente Best; grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden op www.gemeentebest.nl/bestuurlijke-toekomst-Best.


Vacature adviesraad sociaal domein
Meepraten over Sociaal Beleid: Iets voor U?

De gemeente Best zoekt mensen die lid willen worden van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein.

De adviesraad die per 1 januari 2018 van start gaat, adviseert burgemeester en wethouders over beleid en uitvoering ten aanzien van onder andere werk en inkomen, minima, zorg, welzijn en jeugd.

De adviesraad komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. Op de vergaderagenda komen zowel aandachtspunten die de adviesraad zélf belangrijk vindt als agendapunten waarover het college graag geadviseerd wil worden.

Voor deze nieuwe adviesraad zoekt het college een voorzitter en 10 leden: inwoners van Best die zich betrokken voelen bij het sociaal domein en aan de ontwikkeling hiervan een bijdrage willen leveren. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij kennis van, ervaring met en visie op het sociaal domein hebben, bijvoorbeeld als cliënt of cliëntenvertegenwoordiger. Daarnaast vragen wij van de leden het vermogen om cliënten en andere belanghebbenden vanuit het sociaal domein te betrekken bij de onderwerpen waarover de Adviesraad Sociaal Domein adviseert.

Iets voor U?

Kijk dan eens naar de volledige omschrijving op onze internetsite en solliciteer als u verwacht dat u deze adviesraad kunt versterken. Een onafhankelijke selectiecommissie van mensen buiten het gemeentehuis zal het college adviseren over de benoeming van de kandidaten voor deze adviesraad.

De sollicitatieperiode is verlengd tot 1 november aanstaande. De selectiecommissie adviseert het college vóór 1 december 2017. In december worden de nieuwe leden benoemd.


Bladkorven en bladruimen

De herfst is begonnen. Tijdens de periode van bladval vegen we in iedere wijk drie keer. Daarnaast hebben we vorige week op diverse plaatsen in Best bladkorven geplaatst. Uitgangspunt is dat de bladkorven op plekken staan vlakbij grote bomen van de gemeente die veel bladoverlast veroorzaken. De bladkorven legen we als de bladkorf vol is, één à twee keer per week.

Locaties

U vindt de lijst met alle locaties op www.gemeentebest.nl/bladkorven. Deze locaties heeft de gemeente in overleg met het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen) bepaald. Daarbij zijn de verzoeken van bewoners meegenomen.

Spelregels

 • De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren.
 • De bladeren moeten afkomstig zijn van bomen in de openbare ruimte.
 • Takken of andere vormen van afval worden niet geaccepteerd.
 • Bij misbruik of diefstal verwijderen we de korf en plaatsen we de korf niet terug.
 • De korf legen we één of twee maal per week.
 • De bladkorven halen we weer op zodra het blad van de bomen is (tussen 15 december en de kerstdagen).

Korf vol?

Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0499. Is de korf vol en wilt u dat wij deze tussentijds legen? Belt u dan uiterlijk donderdags naar ditzelfde telefoonnummer. Dan maken we de korf diezelfde week nog leeg.

Bladkorf voor volgend jaar?

Wilt u voor volgend jaar een bladkorf voor een bepaalde locatie aanvragen? Dien uw aanvraag dan in bij het Bewonersoverleg. Kijk voor contactgegevens op www.bewonersoverleg.nl.


Hoorzitting OCBB

Op maandag 23 oktober 2017 om 19.00 uur vindt er een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften.

De volgende bezwaarschriften worden die avond behandeld:

 • Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2017, waarbij besloten werd tot het afwijzen van het verzoek om handhaving bij overtredingen van evenementen op recreatieterrein Aquabest.
 • Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 2017, waarbij besloten werd tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het renoveren van de winkelruimte en daarbij het realiseren van een productieruimte ten behoeve van detailhandel op het adres Nieuwstraat 74 te Best.

De hoorzitting is openbaar en vindt plaats in spreekkamer 2.45 van het gemeentehuis. Voor nadere informatie, kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij mevrouw G. van Eck van Intern Advies, Juridische Zaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0499) 360216.


Het buurtbudget 2017 is op

Heeft u een goed idee om uw buurt te verbeteren of leefbaarder maken? En heeft u hiervoor geld nodig? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het buurtbudget.

Dit jaar zijn al vele bijdragen toegekend. Het budget voor 2017 is volledig gebruikt. Maar in 2018 is weer een nieuw buurtbudget beschikbaar. De regeling Buurtbudget 2018 is vanaf eind december beschikbaar. Vanaf januari 2018 kunt u weer een aanvraag buurtbudget doen.


OPENBARE BEKENDMAKINGEN       

Johan Frisopark 13 Inrit/Uitweg
Hurkseweg ong. Inrit/Uitweg
Nieuwstraat 69A Drank- en Horecawet
Terraweg Verkeer
Gebroeders de Koninglaan Verkeer
Parkwachters Verkeer
Dorpsplein 2 Nummering
Reclame Week van de Zorg en Welzijn Apv
Reclame open dagen Stedelijk College Eindhoven Apv
Sonseweg ong. Kappen
Handelsweg 1 Kappen
Mosselaarweg 11 Milieu
Mecklenburgweg 5 Verlengen beslistermijn
Sonseweg 11-13 Vastgesteld bestemmingsplan, besluit hogere waarden en beleidsregel welstandscriteria
Melde Ontwerp verkeersbesluit
Nieuwstraat Ontwerp verkeersbesluit
Brem 4 Milieu
Ekkersweijer 6 Milieu

Meer informatie

Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Nieuws
Een nieuwe sport in Best – Survivalbaan Best

Vanaf 26 mei is deze survivalbaan geopend voor jeugd en volwassenen.Voor de jeugd is het vanaf 7 jaar. De trainingen van de jeugd zijn een combinatie van bootcamp en survivalsport. De jeugd traint op woensdag van 15.30 – 16.30 uur en op zondag van 10.00 – 11.00 uur. Op woensdag …

Kinderen
Boekjes & Babbels: het gezelligste uurtje van de bibliotheek!

Bijna vakantie! Op dinsdag  4 juni zijn er weer Boekjes & Babbels in de bibliotheek van CultuurSpoor. Het thema dit keer is ‘Vakantie’. Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout. Ouders, opa’s, oma’s of leiders van de kinderopvang zijn van harte welkom …

Nieuws
5 april: officiële opening Klompenwerkplaats van de Toekomst

Sint Oedenrode, 27 maart 2019 – Op vrijdag 5 april 2019 vindt bij De Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode de officiële, feestelijke opening plaats van de Klompenwerkplaats van de Toekomst. In deze innovatieve werkplaats combineert de gelijknamige stichting traditionele klompenmachines met nieuwe methoden en technieken. Door het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen wil ze het klompenambacht op eigentijdse wijze …