BEST INFORMATIEF Dinsdag 12 december 2017

Nieuws

 

Verkeersveiligheid in het centrum
We hebben de afgelopen periode meldingen gehad over het ontbreken van de zebrapaden in het centrumgebied. Inwoners ervaren het als onveilig. Hieronder leest u waarom we hebben gekozen voor de huidige inrichting.

Uitgangspunt
Het centrum van Best is een 30 km zone. Dat betekent dat de maximumsnelheid voor het verkeer 30 km per uur is. Ons uitgangspunt bij een 30 km zone is dat het ‘verblijf’ in het gebied belangrijker is dan het verkeer. Voetgangers moeten overal kunnen oversteken en niet gebonden zijn aan zebrapaden.

Schijnveiligheid
Zebrapaden zijn oversteekpunten. Wanneer de automobilist weet dat er een zebrapad is, let hij vooral op die plek op overstekende voetgangers. Op andere plekken rijdt hij dan vaak te hard. Juist door geen zebrapaden aan te leggen, weet de automobilist dat de voetganger overal kan oversteken. Hierdoor houdt deze rekening met de voetganger en past zijn snelheid aan. En dat is precies wat er in het centrumgebied verwacht wordt van de automobilist.

Daarnaast verwachten we ook van de voetganger dat deze rekening houdt met de omgeving. Voetgangers zien een zebrapad vaak als oversteekplaats waar ze, zonder te kijken, kunnen oversteken. De afgelopen periode zijn er veelvuldig ongevallen in het nieuws geweest van aanrijdingen met voetgangers op zebrapaden. Tientallen voetgangers lopen jaarlijks ernstige verwondingen op door een aanrijding op een zebrapad. Een zebrapad lijkt dus veilig, maar in praktijk blijkt dat toch tegen te vallen. Dat noemen we schijnveiligheid. Dit willen we in het centrumgebied waar veel mensen lopen absoluut voorkomen.

Loopronde
Uiteraard hebben we rekening gehouden met de bewoners van Kanidas, op ’t Heerbeeck en de Molenveste. We hebben een looppad aangelegd in een andere kleur stenen. Dit pad loopt in het rond van de woningen naar het centrum. Als u het pad volgt, komt u uit op een overzichtelijke plaats waar u kunt oversteken. Op deze plaatsen is het zicht op het verkeer het beste. Ook verkeersdeelnemers zien u op die plek het beste. Het pad loopt door over de weg maar is geen zebrapad. De voetganger heeft hier dus geen voorrang.

Samenwerken
Met deze inrichting draait het om samenwerking tussen de bezoekers van het centrum. Automobilisten letten op hun snelheid en overstekende voetgangers. Voetgangers blijven goed opletten op het verkeer en steken over wanneer het kan. Samen zorgen we voor een veilige en leefbare omgeving voor iedereen.


Installatie waarnemend burgemeester Ubachs
Maandag 4 december 2017 tijdens de raadsvergadering vond de installatie plaats van waarnemend burgemeester Hans Ubachs. Burgemeester Ubachs vervangt burgemeester van Aert tijdens zijn afwezigheid. Hij neemt daarbij dezelfde portefeuilles waar.

Interim griffier
De raad bedankte ook waarnemend voorzitter van de raad Paul Gondrie voor zijn inzet. Daarnaast nam de raad in dezelfde vergadering afscheid van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier Danielle Robijns. Maaike Mesdag-Blom werd geïnstalleerd als interim griffier.


NCB weg en Terraweg weer open
De NCB-weg en de Terraweg zijn weer open voor verkeer. Door de slechte weersomstandigheden van afgelopen periode zijn de werkzaamheden niet volledig afgerond. Het aanbrengen van de asfaltdeklaag en markering wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2018.

Aannemer KWS treft voor de winterperiode onderstaande tijdelijke maatregelen:

  • Hoogteverschillen aan het begin en het einde van de werkvakken worden voorzien van een geleidelijke overgang.
  • Aanbrengen tijdelijke markering in gele wegenverf.
  • Verzorgen tijdelijke bebording slecht wegdek.

Groene parkeerstrook
Aan het begin van de Boslaan Zuid is een nieuwe ‘groene’ parkeerstrook ingericht. De bodem is door de recente bewerking erg zacht. Daarom kan hier nog niet geparkeerd worden. Het parkeervak blijft tot voorjaar afgezet met betonblokken. Houdt u hier rekening mee als u het natuurgebied bezoekt.


Andere opstelling weekmarkt
Van zaterdag 16 december tot en met zaterdag 6 januari is de opstelling van de weekmarkt anders in verband met de ijsbaan. Het gedeelte van de weekmarkt dat normaliter op het plein voor het gemeentehuis staat, kunt u dan vinden op de rijweg Raadhuisplein.

Het gedeelte Raadhuisplein tussen de Rabobank en de Hoofdstraat is op zaterdag tussen 5.00 en uiterlijk 15.00 uur afgesloten voor verkeer.


Werkverkeer natuurbrug De Mortelen

ProRail start binnenkort met de aanleg van natuurbrug De Mortelen over het spoor. Door de spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Eindhoven worden in het noorden van Best de natuurgebieden Nieuwe Heide en Oirschotse Heide van elkaar gescheiden. Het doel van deze natuurbrug is het ontsnipperen van het leefgebied van flora en fauna in De Mortelen. De uitvoering van het werk is gepland vanaf half december 2017 en zal naar verwachting eind 2018 worden afgerond.

Maatregelen
Om het projectgebied te kunnen bereiken worden er twee bouwroutes opgezet. Deze routes zijn noodzakelijk omdat het projectgebied wordt gescheiden door de spoorlijn. Beide routes worden vanaf het noorden ingesteld en lopen niet over grondgebied van de gemeente Best. U kunt er wel op de weg naar Boxtel mee te maken krijgen en dan met name fietsend over de Liempdseweg. Er vindt namelijk een groot aantal (grond)transporten plaats van en naar het projectgebied. Daarom worden op de routes tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen die met borden kenbaar worden gemaakt. Ook komen op een aantal locaties tijdelijke in- en uitritten om het bouwverkeer de openbare weg op te laten rijden.

Meer informatie
Door middel van brieven en bijeenkomsten informeert ProRail en BAM de omgeving zo goed mogelijk over de uitvoering dit project. Informatie over natuurbrug de Mortelen is te vinden op: www.prorail.nl/projecten/ecoduct-de-mortelen.

Via het gratis telefoonnummer van ProRail (0800-7767245) kunt u klachten ten aanzien van de transportroute en andere opmerkingen melden. Dat is ook mogelijk via het contactformulier op de website van ProRail.


OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Hoofdstraat 8C Apv
Secr.L.Jansenstraat/Willem II-straat, Nassaustraat Kappen
Oirschotseweg 26-28 Hogere waarde
De Dieze 29 Bouwen
Best collecte Apv
Mecklenburgweg 5 Bouwen/afwijken bestemmingsplan
Hoofdstraat 6K Apv
Kap. J.A. Heerenstraat 3 Apv
Nieuwstraat 75 Apv
Binnenweg 1 Apv
Tormentil 10 Millieu
Brem 4 Milieu
Wilhelminapark Bouwen
Joe Mannweg 4 Milieu
Oirschotseweg 94 t/m 94F

St Antoniusweg 1 t/m 1E

St Franciscusweg 2 t/m 2B

Nummering
Oirschotseweg e.o. ong. Bouwen/inrit-uitweg

Meer informatie
Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

 

 

Nieuws
BEST INFORMATIEF Dinsdag 2 oktober 2018

  Informatieavond aanleg ondergronds hoogspanningsnet Op 10 en 11 oktober organiseert TenneT een informatieavond over de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding. Deze bovengrondse verbinding loopt momenteel door enkele wijken in Best. Ook komt deze avonden de aanleg van een ondergrondse 150 …

Nieuws
Agenda cultuurspoor in oktober

Oktober expo: archeologievondsten in Best De hele maand oktober te zien Oktober gratis 3-okt openingsshow Kinderboekenweek Kinderboekenweek middag gratis 6-okt Lezing en workshop Curiosity World Voor kinderen van vijf tot en met zeven jaar 11.00-12.30 € 7,50 9-okt Boekjes & Babbel Thema bewegen, voor kinderen tussen de twee en vier …

Nieuws
Vanaf 24 september ontmoetingsplek voor creatievelingen

Op 24 september opent Campus Puur aan de Lage VLeutweg haar deuren. Elke maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur en elke donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur is Campus Puur een ontmoetingsplek voor creatievelingen. Je kunt een eigen creatief werkje meebrengen om daaraan te werken, maar je kunt je …