BEST INFORMATIEF | Dinsdag 10 april 2018

Nieuws

Agressief gedrag onacceptabel
Onze medewerkers en die van onze partners krijgen regelmatig te maken met agressie van bewoners. De
laatste weken zijn meerdere medewerkers met een publieke functie én medewerkers van de
afvalinzamelaar geconfronteerd met verbaal geweld. Soms zelfs met serieuze bedreigingen. Als werkgever
en opdrachtgever vinden wij dit niet acceptabel.

Agressie is niet de oplossing
Natuurlijk snappen wij dat het niet leuk is als een vergunning wordt geweigerd. Of als de afvalemmer niet
wordt geleegd, omdat er verkeerde zakken zijn gebruikt. Maar we hebben nu eenmaal te maken met regels
en afspraken. Ook over de manier waarop wij met elkaar omgaan!

Maatregelen
Bij het overtreden van de gedragsregels, kennen we meerdere sancties. Zoals ontzegging tot het
gemeentehuis. De bewoner ontvangt in elk geval ook een uitnodiging voor een gesprek. En in heel ernstige
gevallen doen we aangifte.
Meer weten over de gedragsregels van de gemeente? https://www.gemeentebest.nl/huis-en- gedragsregels


 

Milieustraat
Wilt u grof afval afgeven bij de Milieustraat? Dan heeft uw een geldige milieupas nodig. Deze heeft u eind 2017 ontvangen. De milieupas is te herkennen aan het logo Afval scheiden doen we goed, beter, best. Heeft u geen milieupas ontvangen? Neem dan contact op met de Servicedesk Afval via 0800-243 82 46 of ga naar www.afvalbest.nl.

Oude passen niet meer geldig
De afgelopen maanden zijn er met enige regelmaat bezoekers geweest die hun oude milieupas toonden. De eerste maanden van 2018 is coulance verleend. Vanaf 16 maart, week 16, accepteren de medewerkers van de Milieustraat de oude passen niet meer. Zonder geldige milieupas kunt u geen afval afgeven.


19 april

Bijeenkomst kunstwerk Dijkstraten
In 2017 heeft het college het advies van de Adviescommissie Beeldende Kunst overgenomen om in Dijkstraten een kunstwerk te plaatsen van Auke de Vries. Inwoners van Best en omgeving worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een dialoogbijeenkomst met de kunstenaar.

Auke de Vries
De kunstenaar Auke de Vries is een internationaal bekende en ervaren kunstenaar. Zijn werk is onder andere te zien in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Berlijn, Aberdeen en Barcelona.

Locatie
Het kunstwerk krijgt een plek naast het spoor aan de parallelweg. De exacte plek is de groenstrook bij het talud tussen de Ringweg en het verlengde van de Zaagbok. Het toekomstige kunstwerk is goed te zien  vanuit de passerende trein en het verkeer op de Ringweg. Een kunstwerk op deze locatie levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit en herkenbaarheid van Best als geheel en de nieuwe wijk Dijkstraten in het bijzonder.

Dialoogbijeenkomst
Tijdens de dialoogbijeenkomst neemt de kunstenaar u mee in het ontwerpproces. Bij deze bijeenkomst krijgt u de mogelijkheid suggesties te doen voor een passende naam. De naam is een essentieel onderdeel van het kunstwerk. U bent van harte welkom op 19 april van 19.30 uur tot 21.00 uur in Bestwijzer, Zonnewende 173. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar.


Afval goed scheiden
De manier van afval inzamelen in Best is inmiddels niet meer nieuw. Toch merken we dat nog niet iedereen het afval op de juiste manier scheidt. Vooral de PMD kilo’s bevatten vaak afval dat hier niet in thuis hoort. Afhankelijk van de sterkte van de vervuiling hangt de inzamelaar een gele of een rode kaart aan de bak. Gele kaart betekent dat er vervuiling in zit maar de kliko wordt wel geledigd. Een rode kaart betekent een sterke vervuiling waardoor de kliko niet wordt geledigd. Heeft u een rode kaart ontvangen? Dan dient u de vervuiling te verwijderen en de kliko de volgende keer aan te bieden. De vervuiling kunt u naar de Milieustraat brengen.

Wat is PMD afval?
Alle plastic en metalen verpakkingen én drankkartons mogen in uw PMD kliko. U mag dit afval los of gebundeld, in een doorzichtige zak, in uw kliko gooien. Een ondoorzichtige zak mag niet. De inzamelaar kan dan namelijk niet zien wat er in de zak zit. Bij een overschot aan onjuist PMD afval keurt het recyclingbedrijf de lading af. Dat levert een extra kostenpost op die samenhangt met de afvalstoffenheffing. Zonder deze kostenpost blijft de afvalstoffenheffing dalen.


Hoorzitting OCBB
Op maandag 16 april om 19.00 uur vindt er een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften.

Het volgende bezwaarschrift wordt die avond behandeld:

  • Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 11 september 2017, waarbij besloten werd tot het verlenen van een vergunning drank- en horecawet aan horecabedrijf De Theetantes aan de Heuveleindseweg 6c te Best.

Meer informatie?
De hoorzitting is openbaar en vindt plaats in spreekkamer 2.45 van het gemeentehuis. Voor nadere informatie, kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij mevrouw G. van Eck van Intern Advies, Juridische Zaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0499) 360216.


OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Adres Omschrijving
Dijkbeemd 26 Toekennen nummeraanduiding.
Dijkbeemd 26 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
Dijkbeemd 28 Toekennen nummeraanduiding.
Kanaaldijk 3 en Sportlaan 32 en 34 Toekennen van een nummeraanduiding en intrekken van twee nummeraanduidingen.
Dijkbeemd 26 Het bouwen van een woonhuis en het aanleggen van een inrit/ uitweg.
Prins Bernhardlaan 86 Toekennen nummeraanduiding.
Dijkbeemd 28 Het bouwen van een woonhuis en het aanleggen van een inrit/uitweg.
Grensheuvel 19 Het plaatsen van een overkapping
Raakheuvel 6 Het verbouwen van de woning en het plaatsen van een overkapping.
Koetshuistuin Remweg demo tijdens de Bevrijdingsmarkt op 6 mei.
Willem de Zwijgerweg Kerstviering PVGE Best op 15 december.
Veenpluis 6 Melding Activiteitenbesluit milieu voor het veranderen van het bedrijf.
N.C.B.-weg 14 Sportevenement op 12 en 13 mei.
De Rijn 14 Open dag STODT op 16 mei.
Kijkduinstraat 50 Plaatsen hoogwerker op 8 mei.
Jacob van Heemskerstraat 21 Plaatsen hoogwerker op 23 april.
Reclame in Best Plaatsen 17 reclameborden i.v.m. braderie Wilhelminaplein
Reclame in Best Plaatsen 20 reclameborden i.v.m. open dag Hoppenbrouwers Techniek.
Stationsplein ongenummerd Het plaatsen/aanleggen van een tijdelijke fietsenstalling.
Marie Raymakersstraat 3 Het verbouwen/uitbreiden van de woning.
Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik 2018 Vaststelling omgevingsplan.
Jan Campertstraat Plaatsen hoogwerker van 17 t/m 22 april in de parkeervakken.
Dorpsplein 2 Slagwerkspektakel 16-6-2018.
Bereklauw 1 Het bouwen van een berging aan de zijgevel met doorgetrokken overkapping tot boven de voordeur.
Akkerwinde 17 Het uitbreiden van de dakkapel.
De Maas 40 Het wijzigen van de voorgevel.
Dr. De Steenhuijsenlaan 1 Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen.
De Tongelreep 1 Het realiseren van vier extra inpandige opslageenheden voor ADR-stoffen en een aantal kleine interne verbouwingen.

 Meer informatie
Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Educatie
Nieuwe cursussen en workshops bij CultuurSpoor

De laatste weken is bij CultuurSpoor achter de schermen hard gewerkt om het nieuwe cursusaanbod samen te stellen. Vanaf deze week staan alle cursussen en workshops op de website en kan er worden ingeschreven. Daarnaast zijn er van alle cursussen en workshops flyers gemaakt, die men kan meenemen uit de …

Nieuws
Een nieuwe sport in Best – Survivalbaan Best

Vanaf 26 mei is deze survivalbaan geopend voor jeugd en volwassenen.Voor de jeugd is het vanaf 7 jaar. De trainingen van de jeugd zijn een combinatie van bootcamp en survivalsport. De jeugd traint op woensdag van 15.30 – 16.30 uur en op zondag van 10.00 – 11.00 uur. Op woensdag …

Kinderen
Boekjes & Babbels: het gezelligste uurtje van de bibliotheek!

Bijna vakantie! Op dinsdag  4 juni zijn er weer Boekjes & Babbels in de bibliotheek van CultuurSpoor. Het thema dit keer is ‘Vakantie’. Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout. Ouders, opa’s, oma’s of leiders van de kinderopvang zijn van harte welkom …