Activiteiten in april en mei met IVN

Nieuws

Beleef-de-seizoenen

Op 26 april wandelen we het rondje Langs de Dommel. We vertrekken om 13.30 uur vanaf Parkeerplaats Den Ekker in Best. Gratis voor leden; € 2,50 voor niet-leden.


Plas-Dras in Lith – Vogelexcursie

tijd: woensdag 2 mei van 19.00 tot 21.00 uur
start: Parkeerplaats Den Ekker te Best
kosten: gratis voor IVN-leden, € 2,50 voor niet-leden
aanmelden: vóór 25 april op www.ivn.nl/best

De excursie staat onder leiding van Marco Renes. Marco is natuurgids en lid van IVN Best. Hij is coördinator van de vogelwerkgroep en heeft al enkele vogelcursussen gegeven. Ook in zijn dagelijkse werk bij Brabants Landschap heeft hij veel met vogels te maken. Onder zijn deskundige leiding gaan we het Plas-Dras gebied in Lith bekijken en de vogels, die er momenteel leven. Vanaf de startplaats rijden we carpoolend naar Lith.

Plas-Dras is een gebied, dat van april tot augustus – of zelfs het hele jaar rond – grotendeels onder water staat. Het gebied trekt grote aantallen steltlopers en eenden aan, die er voedsel zoeken, baltsen, slapen en ruien. Een plas-drasgebied zorgt voor goede broedomstandigheden voor met name weidevogels, maar trekt ook waterwild aan.

In het voorjaar fungeren de plas-drassen als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. De vogels kunnen er veilig rusten en foerageren. Tijdens het broedseizoen zijn de randen belangrijk opgroeigebied voor o.a. kievit- en tureluurkuikens. Na afloop van het broedseizoen foerageren jonge en volwassen steltlopers in de plas-dras (o.a. op muggenlarven) om zich voor te bereiden op de trek.

De taluds zijn erg belangrijk in een plas-dras. Die moeten heel langzaam oplopen om droogvallende, slikrijke oevers op te leveren, die van levensbelang zijn voor opgroeiende kuikens. De taluds moeten jaarlijks goed onderhouden worden ter voorkoming van dichtgroeien met hoge moeraskruiden en houtige gewassen. Een plas-dras moet ook niet te dicht bij verstoringsbronnen liggen, zoals wegen en paden en opgaande begroeiing (bomen).


Activiteiten van derden

In navolging van het succes van voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant! De datum is zaterdag 26 mei a.s. Locatie: Uden. Voor Brabantse natuurvrijwilligers​, jong en oud, beginnend en ervaren,​ en studenten van een groene opleiding. Voor meer informatie, kijk op www.ravon.nl/vrijwilligersdagbrabant  Een uitnodiging met programma en informatie over de aanmelding voor deze dag volgt eind april.

Nieuws
Best informatief 8 mei 2018

Koninklijke onderscheiding Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u deze persoon daarvoor voordragen tot uiterlijk 1 juni. Meer informatie Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding op www.lintjes.nl/voordragen of op www.gemeentebest.nl/onderscheidingen. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Jozé Smits via …

Nieuws
Lazy Sonnie Song Night 12 mei 2018

Een avond puur akoestisch genieten! Op zaterdag 12 mei is het dan eindelijk zover. De eerste Lazy Sonnie Song Night. Een compleet nieuwe muzikale happening in Son en Breugel in onze eigen Kapelzaal. Op onze oproep om aan te melden voor deze  activiteit , kwam  veel respons. We hebben met …

Nieuws
Buutvrij tijdens de meivakantie

10.30 uur : Voorlezen met Zoë , met daarna een mooie tekening maken over het verhaal. 14.30 uur : Waterbaan maken. Een echte waterbaan om mee te spelen en om mee naar huis te nemen. Deelname is € 5,00. Koop je een ” Doe-fabriek strippenkaart” dan is het voor 5 x …