BEST INFORMATIEF Dinsdag 9 januari 2018

Nieuws

Rustige jaarwisseling in Best

De jaarwisseling in Best is veilig en rustig verlopen. Er zijn geen ernstige incidenten geweest en het aantal geregistreerde vuurwerkmeldingen bij de politie was eveneens laag.

De door vuurwerk veroorzaakte schade aan het straatmeubilair was relatief laag met daarbij de aantekening dat elke gepleegde vernieling er natuurlijk één te veel is.

De meeste vernielingen hebben plaats gevonden in Heuveleind/Heivelden. In totaal zijn acht afvalbakken, achttien verkeersborden en één schommel beschadigd en/of vernield vanwege vuurwerk. De vuurwerkschade bedraagt € 5.500.


Afsluiting kruising Molenstraat – Kerkhofpad

Vanaf maandag 15 januari vervolgt de aannemer de werkzaamheden voor de herinrichting van het centrum. Het Kerkhofpad wordt aangesloten op de hoofdrijbaan van de Molenstraat. Om dit te realiseren gaat de kruising Molenstraat-Kerkhofpad dicht. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Omleidingsroute

We stellen een omleidingsroute in via de Raadhuisstraat en de Willem de Zwijgerweg. Uiteraard plaatsen we borden die de omleidingsroute aangeven.

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0499.


Woensdag 17 januari

Inloopbijeenkomst rotonde Ringweg – Koppelstraat – Hooiweg

Vanuit het project De Vleut realiseren we een rotonde op het kruispunt Ringweg – Koppelstraat – Hooiweg. Wij willen u graag laten zien hoe deze rotonde er uit kan zien. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de vraag of de Hooiweg wel of niet op de rotonde aangesloten moet worden. U heeft daarbij een belangrijke stem.

Om een antwoord op deze vraag te krijgen, organiseren we woensdag 17 januari een inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats in het buurthuis D’n Tip van buurtvereniging OVS, Steenovenseweg 1A in Best. U kunt tussen 19.00 en 20.30 uur op ieder gewenst moment binnenlopen. 


Tarieven Milieustraat
Sinds 1 januari gelden de nieuwe tarieven voor de Milieustraat zoals de gemeenteraad die heeft vastgesteld. Er zijn twee categorieën afval, betaald en gratis. Het uitgangspunt is geweest dat inwoners van Best zelf hun afval zoveel mogelijk scheiden. Veel gesorteerd afval mogen inwoners gratis aanbieden bij de Milieustraat. Voor een aantal afvalstromen moet worden betaald. Het betreft hier afvalstromen waarvan de verwerkingskosten hoog zijn. Op www.afvalbest.nl/milieustraat vindt u alle informatie over gratis en betaalde afvalstomen. De milieustraat is gevestigd aan De Dieze 26 in Best


 

Vergadering Welstand

De eerstvolgende vergadering Welstand vindt plaats op woensdag 17 januari om 9.30 uur in het gemeentehuis; de vergadering is openbaar. U kunt zich bij de receptie melden. De agenda ligt tijdens openingstijden van het gemeentehuis vanaf maandag 15 januari ter inzage bij de publieksbalie.


Donderdag 11 januari

Aangepaste openingstijd Bestwijzer

Op donderdag 11 januari is Bestwijzer vanaf 10.00 uur geopend. We staan van 10.00 tot 17.00 uur weer voor u klaar.  We vragen hiervoor uw begrip.


Woensdag 10 januari
Kerstbomen inleveren

Ook dit jaar zijn er afgiftepunten waar u na de feestdagen uw kerstboom kunt inleveren. Op woensdag 10 januari tussen 13.00 en 15.00 uur staan de medewerkers van de werf voor u klaar op een aantal locaties in Best. Kijk op www.afvalbest.nl/afvalkalender waar u terecht kunt met uw boom.


Handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied

Voor het gebied rondom het NS-station van de gemeente Best geldt, buiten de openbare rijwielstalling, een parkeerverbod voor rijwielen (brom-/, snor- / en fietsen). Dit is ook met bebording rondom het stationsgebied aangegeven.

In de openbare rijwielstaling van het station kunnen rijwielen 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden.  De doelstelling is om diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied te voorkomen.

Door toezichthouders is geconstateerd dat rijwielen langer dan de toegestane termijn gestald worden in de rijwielstalling of geparkeerd worden rondom het NS-station van Best. Hiermee wordt de betrokken bepaling uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv) overtreden.

Om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden en om in het stationsgebied een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast te voorkomen, worden handhavingsacties uitgevoerd. 

Label bij overtreding

De rijwielen welke ‘onbeheerd’ gestald staan in de openbare rijwielstalling van het station worden van een label voorzien. Binnen een termijn van 21 dagen kan de eigenaar of gebruiker van het rijwiel de overtreding herstellen voordat deze door de gemeente wordt verwijderd.

De rijwielen welke ‘onbeheerd’ geparkeerd  staan rondom het NS station van Best  worden één week voorafgaand aan de handhavingsactie voorzien van een waarschuwingslabel. De dag voor de handhavingsactie worden onbeheerde rijwielen voorzien van een Voornemen last onder bestuursdwang. De doelstelling is om de eigenaren te waarschuwen en het naleefgedrag te verhogen. Vervolgens wordt op de dag van de handhavingsactie de definitieve last onder bestuursdwang bevestigd aan de aangetroffen rijwielen. De eigenaar/gebruiker krijgt een hersteltermijn van 2 uur. Binnen deze  termijn van 2 uur kan de eigenaar/gebruiker van het rijwiel de overtreding beëindigen waardoor het rijwiel niet door de gemeente verwijderd gaat worden. Verwijdering vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.


OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Omgevingsvergunning  
Willem II-straat 52 Bouwen
Sint-Annaweg 10 Verlengen beslistermijn
Oude Schuurweg 1 Bodem
Zessprong 2 Milieu
Broekstraat 13 Milieu
Eindhovenseweg-Zuid 136-138 Handelen in strijd regels RO
Akkerwinde 17 Bouwen
Oranjestraat ong. Bouwen/inrit-uitweg
Hoofdstraat 7 Bouwen/reclame
Eindhovenseweg-Zuid 67 Bouwen
Veenpluis 6 Bouwen
Hoofdstraat 2A Reclame
Dr P C de Brouwerstraat 24 Bouwen
Dijkbeemd ong. Bouwen
Hoofdstraat 32 Reclame
Overige bekendmakingen  
Oirschotseweg 26 t/m 26G Nummering
Boterhoek 83 Apv
Hoofdstraat 3 Apv
Hoofdstraat 4D Apv
Nazarethstraat 32 Apv
Gagel Apv
Nieuwstraat 26B Apv
Boterhoek 193 Apv
Boterhoek 68 Apv
Nieuwstraat 27 Apv
Hoofdstraat 35 (3x) Apv
Boslaan-Zuid 11 Apv
Pater L.A. Bleysstraat 19 Apv
Nieuwstraat 76 Apv
Nieuwstraat 9 Apv
Oirschotseweg 43 Maatwerk
Horeca/evenementen  
Carnavalsoptocht de Kiezel Apv
Aquabest Apv
Centrum Apv
Paardenhei Apv
Hoodstraat 26 Apv
Krekelhei Apv
Dorpsplein en Koetshuistuin Apv
Gildelaan 4 Apv
Nieuwstraat 55-57 Drank- en Horecawet

 Meer informatie

Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Beste zoetwaterpaviljoen 2018
Nieuws
Inwonersbesteo en BestBijzonder een avondje uit bij Beachclub Sunrise

Donderdag 12 juli hadden Inwonersbesteo en BestBijzonder een date bij Beachclub Sunrise in Best. Het was heerlijk weer en we hadden super veel zin om eens bij te kletsen voordat we beiden op vakantie gaan. Bij aankomst werden we vriendelijk begroet door Kim en naar ons tafeltje begeleid, natuurlijk buiten …

Nieuws
Theatergroep Bluv speelt Hamlet in augustus en september

BLUV repeteert momenteel voor de voorstelling ‘Hamlet – prins van Denemarken’, met natuurlijk Harold Schraven als regisseur en muzikaal leider. Het stuk zal in augustus en september 2018 worden opgevoerd! Hamlet  De vader van Hamlet, de koning van Denemarken, is vermoord. De geest van Hamlet’s vader spookt ‘s nachts rond het …

Nieuws
Tijdens de zomervakantie is er in BestZOO van alles te beleven!

Wil jij weten of je talent hebt om dierenverzorger te worden? Om met dieren te kunnen werken is het belangrijk om goed te kunnen kijken, horen, ruiken, voelen en proeven. Ga op zoek naar de genummerde opdrachten in het park en je komt er achter of jij een goede dierenverzorger …