Informatie

In de aanloop naar het 200-jarig bestaan van Best als zelfstandige gemeente komt de Stichting Geschiedenis van Best met een
nieuw boek. Dit nieuwe boek “Best in beeld” is een uitvloeisel van de eerdere boeken die de stichting uitgaf gedurende de afgelopen tien jaar.
Bij het samenstellen van die boeken hebben leden van de stichting en van onze vereniging tal van familiearchieven en fotoalbum doorgespit op zoek naar verhalen en vooral beeldmateriaal.

Dat heeft stapels foto’s opgeleverd waarvan er al veel gebruikt zijn in de vorige boeken.
Maar de voorraad lijkt schier eindeloos mede dankzij al die oudere Bestenaren die bereid waren om hun oude familie)foto’s te laten zien en te toetsen op hun
bruikbaarheid.

Veel van dat materiaal is nog niet eerder gepubliceerd en komt bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Best beschikbaar voor een groter publiek.
Hiermee krijgt iedereen die dat wil een inkijk in de recente historie van Best met zijn mensen, omgeving, bedrijvigheid, verenigingsleven enz.
Centraal staat dit keer het beeldmateriaal. Waren de vorige boeken allemaal verhalen met veel ruimte voor foto’s, in “Best in beeld” is het juist andersom.
De foto’s voeren de boventoon, maar wel met ruime onderschriften zodat de lezer/kijker ook weet wat/wie er op de foto te zien is.

Dit unieke jubileumdocument is straks verkrijgbaar voor 25 euro en zal verschijnen rond 20 november 2018.
Tijdens de daaropvolgende zaterdagen wordt het boek te koop aangeboden in de bibliotheek van Cultuurspoor en verder in de reguliere boekhandel.

Gezien de beperkte oplage kunt u al wel een exemplaar reserveren via het mailadres info@geschiedenisvanbest.nl.
Dan ligt het boek t.z.t. voor u klaar.

 

 

 

 

Informatie
BEST INFORMATIEF – Dinsdag 19 februari 2019

Aanslag gemeentelijke belastingen 2019 Binnenkort ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking 2019. Op dit aanslagbiljet staat wat u (indien van toepassing) dit jaar betaalt aan gemeentelijke belastingen: de WOZ-waarde, de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting. Digitale aanslag via MijnOverheid Wilt u uw post …

Informatie
Muziek en Dementie – thema Alzheimer Café B.O.S.

Woensdagavond 27 februari 2019 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S. Best/ Oirschot – Op Woensdagavond 27 februari 2019 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: “  Muziek en Dementie “. Het is voor velen …

Informatie
Week van de Leesclub: start een leesclub geschiedenis bij CultuurSpoor Best

Van 28 januari tot en met 3 februari 2019 is voor de eerste keer de Week van de Leesclub. In deze week staan geschiedenisleesclubs centraal. Op donderdag 31 januari organiseert CultuurSpoor Best een bijeenkomst waarin informatie wordt gegeven over het opstarten van een leesclub geschiedenis. Leerzaam en verrijkend Boeken bieden …