BEST INFORMATIEF Dinsdag 2 oktober 2018

Nieuws

 

Informatieavond aanleg ondergronds hoogspanningsnet

Op 10 en 11 oktober organiseert TenneT een informatieavond over de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding. Deze bovengrondse verbinding loopt momenteel door enkele wijken in Best. Ook komt deze avonden de aanleg van een ondergrondse 150 kV-verbinding naar Eindhoven aan bod. 

Hoogspanningsnet

TenneT is als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet. Zo zorgt TenneT ervoor dat iedereen in Nederland 24 uur per dag zeven dagen in de week beschikt over elektriciteit. Ook in Noord-Brabant wordt gewerkt aan het versterken en uitbreiden van het hoogspanningsnet.

Van bovengronds naar ondergronds

De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er minimaal groot onderhoud aan de masten nodig. Om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen onderzoekt TenneT of het haalbaar is de bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Tilburg-Noord en Best te vervangen door een ondergrondse verbinding met een grotere transportcapaciteit. Hiervoor is het ook nodig dat er tussen Best en Eindhoven Noord een nieuwe ondergrondse verbinding gemaakt wordt. Hiervoor zijn door TenneT in samenwerking met de gemeenten alternatieven ontwikkeld.

Informatiebijeenkomsten

Om u hierover nader te informeren organiseert TenneT twee informatiebijeenkomsten: op 10 oktober in Van der Valkhotel Tilburg (Dokter Bloemenlaan 8) en op 11 oktober in zalencentrum ‘t Zand Oirschot (Bestseweg 52). U ben van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. De avond heeft een inloopkarakter. Medewerkers van TenneT presenteren de informatie in diverse stands en zijn er om uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie, kijk dan op de website van TenneT www.tennet.eu.


Zondag 7  oktober

Dierendag kinderboerderij Wilhelminapark

Op zondag 7 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur vieren we Dierendag op Kinderboerderij Wilhelminapark. Alle dieren vinden het leuk om deze dag samen met de kinderen te vieren. Er is die middag van alles te doen op de kinderboerderij, zoals: een ritje maken met de huifkar (met paard) door het park, op een pony rijden, konijnen knuffelen en op de grote weide staat een springkussen. Voor de kinderen is er ranja en popcorn. Voor volwassenen is er  koffie of thee met een koekje. De vrijwilligers van de kinderboerderij zorgen ervoor dat het weer een onvergetelijke dag wordt.


[Invoegen 40. Aarlesche erven]

Plan Aarlesche Erven krijgt vorm

Vorige week is het nieuwe stedenbouwkundige plan voor de uitbreidingslocatie Aarlesche Erven gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. Het doel is om in Aarlesche Erven een ontspannen, groene woonomgeving te creëren. Een soort beleefbaar landschap waar bewoners genieten van de natuur.

In het stedenbouwkundig plan staat de ambitie in hoofdlijnen beschreven die de gemeente heeft met de uitbreidingslocatie Aarlesche Erven, zoals de hoofdstructuur, de infrastructuur, de groenstructuur en de ambities voor de diverse bouwvelden. Het gaat over de sfeer en identiteit van de locatie. De verdere detailuitwerking zoals het type woningen vindt later plaats. Er komen in elk geval verschillende woningtypen. Ook sociale huur- en/of koopwoningen.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website https://www.gemeentebest.nl/nieuwbouw


Aanleg zebrapad Nazarethstraat

Maandag 8 oktober starten we met werkzaamheden in de Nazarethstraat. De werkzaamheden zijn naar verwachting op woensdag 10 oktober afgerond. Ter hoogte van het looppad bij het reisbureau leggen we het zebrapad terug. Bij de Archipel onderbreken we het looppad, zodat het voor de voetgangers duidelijk is dat ze voorrang moeten verlenen.

Elektrische oplaadpalen

De elektrische oplaadplaatsen bij de kerk passen we aan. Deze worden voorzien van witte belijning, de plaatsen zijn dan beter herkenbaar. Het gebruik van een parkeerschijf is op de elektrische parkeerplaatsen niet nodig.

Verkeersmaatregelen

Om veilig te kunnen werken, sluiten we een halve rijbaan af. Dit betekent dat er nog wel verkeer door de Nazarethstraat kan rijden, maar houdt rekening met verkeershinder.


Mantelzorgcompliment 2018

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. We hechten daarom ook veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente Best. Als mantelzorger kies je er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Met het jaarlijkse mantelzorgcompliment willen wij onze waardering hiervoor laten zien. Het compliment wordt verstrekt in de vorm van VVV cadeaukaart ter waarde van € 150,00.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?

U kunt het compliment aanvragen door het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend vóór 1 december 2018 bij Bestwijzer af te geven. U mag het formulier ook opsturen naar Bestwijzer. Het adres is Zonnewende 173, 5683 AB Best.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.gemeentebest.nl/mantelzorgers. Hier vindt u ook meer informatie over de regeling en hoe u in aanmerking komt hiervoor. U kunt het aanvraagformulier ook afhalen in Bestwijzer.


OPENBARE BEKENDMAKINGEN

 

Adres Omschrijving
Johan Frisopark 19 Aanvraag voor het verplaatsen en vervangen van de schutting, het verlengen van de garage en het plaatsen van een terrasoverkapping.
Acacia 11 Aanvraag voor het uitbreiden van het woonhuis.
Hallenweg 21 Opleggen maatwerkvoorschriften.
Hallenweg 25 Opleggen maatwerkvoorschriften.
Zandweg 11 Opleggen maatwerkvoorschriften.
Nieuwstraat 55 Weigeren aanvraag vergunning plaatsen kansspelautomaten.
Witte de Withstraat 19 Gehandicaptenparkeerplaats
Fabrieksweg 17 Aanvraag voor het aanleggen van een inrit/uitweg.
Secretaris L. Jansenstraat 38 Vergunning voor het uitbreiden van de woning.
Kapelweg 40 Vergunning voor het bouwen van een loods/veldschuur en milieuneutraal veranderen.

 

Meer informatie

Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Educatie
Nieuwe cursussen en workshops bij CultuurSpoor

De laatste weken is bij CultuurSpoor achter de schermen hard gewerkt om het nieuwe cursusaanbod samen te stellen. Vanaf deze week staan alle cursussen en workshops op de website en kan er worden ingeschreven. Daarnaast zijn er van alle cursussen en workshops flyers gemaakt, die men kan meenemen uit de …

Nieuws
Een nieuwe sport in Best – Survivalbaan Best

Vanaf 26 mei is deze survivalbaan geopend voor jeugd en volwassenen.Voor de jeugd is het vanaf 7 jaar. De trainingen van de jeugd zijn een combinatie van bootcamp en survivalsport. De jeugd traint op woensdag van 15.30 – 16.30 uur en op zondag van 10.00 – 11.00 uur. Op woensdag …

Kinderen
Boekjes & Babbels: het gezelligste uurtje van de bibliotheek!

Bijna vakantie! Op dinsdag  4 juni zijn er weer Boekjes & Babbels in de bibliotheek van CultuurSpoor. Het thema dit keer is ‘Vakantie’. Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout. Ouders, opa’s, oma’s of leiders van de kinderopvang zijn van harte welkom …