Activiteiten in april en mei met IVN

Nieuws

Beleef-de-seizoenen

Op 26 april wandelen we het rondje Langs de Dommel. We vertrekken om 13.30 uur vanaf Parkeerplaats Den Ekker in Best. Gratis voor leden; € 2,50 voor niet-leden.


Plas-Dras in Lith – Vogelexcursie

tijd: woensdag 2 mei van 19.00 tot 21.00 uur
start: Parkeerplaats Den Ekker te Best
kosten: gratis voor IVN-leden, € 2,50 voor niet-leden
aanmelden: vóór 25 april op www.ivn.nl/best

De excursie staat onder leiding van Marco Renes. Marco is natuurgids en lid van IVN Best. Hij is coördinator van de vogelwerkgroep en heeft al enkele vogelcursussen gegeven. Ook in zijn dagelijkse werk bij Brabants Landschap heeft hij veel met vogels te maken. Onder zijn deskundige leiding gaan we het Plas-Dras gebied in Lith bekijken en de vogels, die er momenteel leven. Vanaf de startplaats rijden we carpoolend naar Lith.

Plas-Dras is een gebied, dat van april tot augustus – of zelfs het hele jaar rond – grotendeels onder water staat. Het gebied trekt grote aantallen steltlopers en eenden aan, die er voedsel zoeken, baltsen, slapen en ruien. Een plas-drasgebied zorgt voor goede broedomstandigheden voor met name weidevogels, maar trekt ook waterwild aan.

In het voorjaar fungeren de plas-drassen als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. De vogels kunnen er veilig rusten en foerageren. Tijdens het broedseizoen zijn de randen belangrijk opgroeigebied voor o.a. kievit- en tureluurkuikens. Na afloop van het broedseizoen foerageren jonge en volwassen steltlopers in de plas-dras (o.a. op muggenlarven) om zich voor te bereiden op de trek.

De taluds zijn erg belangrijk in een plas-dras. Die moeten heel langzaam oplopen om droogvallende, slikrijke oevers op te leveren, die van levensbelang zijn voor opgroeiende kuikens. De taluds moeten jaarlijks goed onderhouden worden ter voorkoming van dichtgroeien met hoge moeraskruiden en houtige gewassen. Een plas-dras moet ook niet te dicht bij verstoringsbronnen liggen, zoals wegen en paden en opgaande begroeiing (bomen).


Activiteiten van derden

In navolging van het succes van voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant! De datum is zaterdag 26 mei a.s. Locatie: Uden. Voor Brabantse natuurvrijwilligers​, jong en oud, beginnend en ervaren,​ en studenten van een groene opleiding. Voor meer informatie, kijk op www.ravon.nl/vrijwilligersdagbrabant  Een uitnodiging met programma en informatie over de aanmelding voor deze dag volgt eind april.

Nieuws
Een nieuwe sport in Best – Survivalbaan Best

Vanaf 26 mei is deze survivalbaan geopend voor jeugd en volwassenen.Voor de jeugd is het vanaf 7 jaar. De trainingen van de jeugd zijn een combinatie van bootcamp en survivalsport. De jeugd traint op woensdag van 15.30 – 16.30 uur en op zondag van 10.00 – 11.00 uur. Op woensdag …

Kinderen
Boekjes & Babbels: het gezelligste uurtje van de bibliotheek!

Bijna vakantie! Op dinsdag  4 juni zijn er weer Boekjes & Babbels in de bibliotheek van CultuurSpoor. Het thema dit keer is ‘Vakantie’. Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout. Ouders, opa’s, oma’s of leiders van de kinderopvang zijn van harte welkom …

Nieuws
5 april: officiële opening Klompenwerkplaats van de Toekomst

Sint Oedenrode, 27 maart 2019 – Op vrijdag 5 april 2019 vindt bij De Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode de officiële, feestelijke opening plaats van de Klompenwerkplaats van de Toekomst. In deze innovatieve werkplaats combineert de gelijknamige stichting traditionele klompenmachines met nieuwe methoden en technieken. Door het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen wil ze het klompenambacht op eigentijdse wijze …