Best Informatief 17 t/m 21 juli

Informatie

Afsluiting Ringweg ter hoogte van Dijkstraten

Van maandag 17 juli tot en met vrijdag 21 juli is de Ringweg ter hoogte van Dijkstraten afgesloten voor doorgaand verkeer. De Ringweg is dan dicht tussen de twee rotondes die de wijk Dijkstraten ontsluiten. In deze periode realiseren we op beide rotondes een aansluiting voor het fietsverkeer vanuit de Broekstraat en de Zessprong richting Dijkstraten. Daarnaast komt er een nieuwe aansluiting van de Koppelboor op de Ringweg. Zodra de werkzaamheden gereed zijn, wordt de Ringweg weer opengesteld. 

Omleidingsroute

Ter plaatse komt er een omleidingsroute voor doorgaand verkeer. De wijk Dijkstraten en de Broekstraat zijn voor bestemmingsverkeer bereikbaar via de Ringweg vanuit de richting A2. Voor de bereikbaarheid van de Zessprong en omgeving komt er op de Ringweg – vanuit de richting rotonde Oirschotseweg – een tijdelijke inrit.


Ontwerpbestemmingsplan ‘Rotonde en parkeerweide Het Groene Woud’

Vanaf woensdag 12 juli ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Rotonde en parkeerweide Het Groene Woud’ ter inzage. Dit bestemmingplan maakt het mogelijk om de kruising Ringweg-Koppelstraat-Hooiweg te vervangen door een rotonde met vrijliggende fietspaden. Ook kan hierdoor in De Vleut een nieuwe parkeerweide worden gerealiseerd. De vernieuwing van de infrastructuur ondersteunt de toekomstige ontwikkelingen in het gebied, zoals de aanleg van een groene poort naar het achterliggende gebied Het Groene Woud.


Rotonde en parkeerweide

Door middel van de nieuwe rotonde kunnen bezoekers van recreatiegebied De Vleut en natuurgebied Het Groene Woud eenvoudig naar de nieuwe parkeerweide worden geleid. Deze parkeerweide moet de extra parkeerbehoefte van het gebied opvangen en komt vlakbij de rotonde te liggen. Hierdoor hoeven bezoekers niet meer over de Molenkampseweg en Broekdijk te rijden. Dit komt de verkeers- en parkeerdruk in het gebied ten goede.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 juli tot en met 22 augustus ter inzage. U kunt het plan en de procedure bekijken via: www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen.


Vergadering Welstand

De eerstvolgende vergadering Welstand vindt plaats op woensdag 19 juli om 9.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt zich bij de receptie melden. De agenda ligt tijdens openingstijden van het gemeentehuis vanaf maandag 17 juli ter inzage bij de publieksbalie.


Hoorzittinng OCBB

Op maandag 17 juli 2017 om 19.00 uur vindt een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften.

De volgende bezwaarschriften worden die avond behandeld:

  • De bezwaarschriften gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2017, waarbij besloten werd tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan Woonstichting ‘thuis voor het plaatsen van 30 woonunits en een daarbij behorende afscherming geluidluwe buitenruimte en parkeerplaatsen voor de periode van maximaal 10 jaar op het adres Veldweg ong. te Best.
  • Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2017, waarbij besloten werd tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan Ekkerswijer Recreatie B.V. voor het gebruik van een deel van het terrein als parkeerterrein voor de periode van maximaal 10 jaar, op het adres Ekkerswijer ong. te Best.
  • Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 10 april 2017, waarbij besloten werd tot het afwijzen van het handhavingsverzoek met betrekking tot de handelsreclame van Stella Fietsen op het adres Bosseweg 35 te Best.

Meer informatie

De hoorzittingen zijn openbaar. Gezien het grote aantal bezwaarschriften vindt de eerste hoorzitting plaats in de raadzaal. Vanaf 20.00 uur vinden de volgende hoorzittingen plaats in spreekkamer 2.45 van het gemeentehuis. Voor meer informatie, kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij mevrouw G. van Eck van Intern Advies, Juridische Zaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0499) 360216.


Omgevingslawaai

Het college van burgemeester en wethouders heeft de geluidsbelastingkaart vastgesteld. Deze kaart is een weergave van de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door de wegen, spoorwegen en bedrijven in of dichtbij de gemeente. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoeveel geluidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige terreinen en stille gebieden er zijn. Ook staat er in hoeveel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting worden blootgesteld.

De geluidsbelastingkaart zien?

De kaart ligt zes weken  ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt de kaart inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw van Beek, te bereiken op telefoonnummer 14 0499. De kaart is ook digitaal te zien op www.odzob.nl/eu-geluidkaarten.


OPENBARE BEKENDMAKINGEN

 

Geluidbelastingskaarten en tabellen met aantal woningen per geluidbelasting klasse Geluid

 

Koningin Julianaweg 17 slopen
Mecklenburgweg 5 Bouwen
Rijpheuvel Apv
Raadhuisplein Apv
Industrieweg 166 Bouwen/afwijken bestemmingsplan
Zessprong ong. Verlengen beslistermijn
Dokter de Steenhuijsenlaan 3 Bouwen
Loopheuvel 4 Bouwen(buiten behandeling)
Wetstok 1 t/m 9 en 18 t/m 26 Nummering
Wetstok ong. Bouwen
J.J. de Vlamstraat 137 Slopen (asbest)
Lidwinahof 157 Slopen (asbest)
Oirschotseweg ong. Bouwen
Zessprong 24,26,28,30 Nummering
Jan Hendrikxstraat Apv
Zessprong ong. Bouwen/afwijken bestemmingsplan/ inrit-uitweg
Haviklaan ong. Bouwen/inrit-uitweg
Kruising Koppelstraat-Ringweg-Hooiweg e.o. (rotonde en parkeerweide) Ontwerp bestemmingsplan ‘Rotonde en parkeerweide Het

Groene Woud’

 

Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best Vaststelling bestemmingsplan
Heuveleindseweg 6B en 6C Bestemmingsplan (vastgesteld)

 

Meer informatie

Via www.gemeentebest.nl/openbare-bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Informatie
Het effect bij beweging/Dance for Health

Woensdagavond 26 juni 2019 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S. Op Woensdagavond 26 juni 2019 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: “  Het effect van beweging/Dance for Health “.  Verbetert de zelfstandigheid van …

Informatie
VakantieBieb voor de jeugd geopend!

Op 1 juni is de VakantieBieb voor de jeugd geopend: een gratis app met meer dan 50 e-books voor jong en oud. De VakantieBieb is het zomercadeautje van de Bibliotheek, voor zowel leden als niet-leden. De VakantieBieb biedt voor elk wat wils: van spanning tot chicklit en van literatuur tot …

Informatie
Knock-out Joop Gottmers bij Best Life op 12 mei.

Joop Gottmers (55) is bij het grote publiek bekend als oud-kickbokser, maar ook als zware crimineel. Hij knokte zich als jonge jongen omhoog en werd Europees Kampioen kickboksen, maar kwam vervolgens in de schimmige wereld terecht van drugs en criminaliteit. Hij kwam meerdere keren achter slot en grendel te zitten. …