BEST INFORMATIEF – Dinsdag 19 februari 2019

Informatie


Aanslag gemeentelijke belastingen 2019

Binnenkort ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking 2019. Op dit aanslagbiljet staat wat u (indien van toepassing) dit jaar betaalt aan gemeentelijke belastingen: de WOZ-waarde, de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting.

Digitale aanslag via MijnOverheid

Wilt u uw post van de overheid voortaan digitaal ontvangen? Dat kan met de berichtenbox van MijnOverheid. In uw persoonlijke berichtenbox ontvangt u berichten over bijvoorbeeld gemeentelijke aanslagen, uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecifcaties van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Ervaar het zelf en meld u aan met uw DigiD op www.mijnoverheid.nl.

Bent u al aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke heffingen in uw inbox. Heeft u zich niet aangemeld bij MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag per post.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de gemeentelijke belastingen? Kijk dan op www.gemeentebest.nl. Hier vindt u veel informatie en kunt u er onder andere de WOZ-waarde en het taxatieverslag opvragen, digitaal bezwaar maken en het formulier aanvraag kwijtschelding downloaden. U kunt ons ook bellen op 14 0499.


Bewoners kiezen speelwadi Dijkstraten

Op maandagavond 11 februari zijn alle (toekomstige) bewoners uitgenodigd op het gemeentehuis om samen een keuze te maken voor de inrichting van de speelwadi in de wijk Dijkstraten.

De avond was druk bezocht door ouders en kinderen.

Op deze avond is door drie organisaties waar de gemeente Best een raamovereenkomst mee heeft een presentatie gegeven. Deze drie organisaties hebben een plan ontwikkeld en hun visie op het spelen in Dijkstraten gepresenteerd. Na afloop hebben de aanwezigen met 62% van de stemmen gekozen voor het plan van Raplay.

Het is de bedoeling dat de inrichting eind april gereed is.

Informatiebijeenkomst toekomst Eindhoven Airport

28 februari Evoluon Eindhoven

Proefcasus Eindhoven Airport houdt donderdagavond 28 februari een publieke bijeenkomst over de toekomst en rol van Eindhoven Airport vanaf 2020. Op deze bijeenkomst worden de resultaten van de onderzoeken gedeeld en toegelicht. Iedereen is welkom om mee te praten, vragen te stellen en zijn of haar mening te geven. De avond begint om 18.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Wat is de proefcasus?
Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden, belangengroeperingen, overheden en bedrijven te betrekken bij een op te stellen advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Een team onder leiding van oud-staatsecretaris Pieter van Geel verzamelt zo veel mogelijk objectieve informatie over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Ook de meningen van alle belanghebbenden worden meegewogen. Op de website www.proefcasus-eindhovenairport.nl kunt u meer lezen over de organisatie en aanpak en de resultaten tot nog toe.

Aanmelden 
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven via de aanmeldpagina op de website www.proefcasus-eindhovenairport.nl I

Doet je fietsverlichting het nog?

Duurt lang hè, die donkere dagen?! We moeten zeker nog een paar maanden wachten op die heerlijke lange zomeravonden. En fietsen in de ochtendzon… Dat lijkt ook nog heel ver weg.

Niet alleen jij, ook je fietsverlichting moet een lange adem hebben. De batterijen raken leeg. Doen die van jouw fiets het nog? En ouders, denken jullie ook aan de fietsen van de kinderen?

Tip: zorg dat je altijd een voorraadje batterijen thuis hebt, op een vaste plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits zó gepiept om er even een nieuwe in te zetten.

Kleine moeite, groot belang. Met goede verlichting neemt de kans op een aanrijding in het donker met 17% af!

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Adres Omschrijving
Langs Beatrixkanaal Aanvraag voor het kappen van 24 bomen in verband met het vervangen van het fietspad door de slowlane
Aquabest Aanvraag evenementenvergunning Lakedance 10 augustus
Esdoornhof ongenummerd Aanvraag voor het bouwen van 64 (huur)woningen
Dennenhei 76 Aanvraag voor het plaatsen van een opbouw op de bestaande berging
Dennenhei 78 Aanvraag voor het plaatsen van een opbouw op de bestaande berging
Eik 13 Vergunning voor het bouwen van een carport
Aquabest Aanvraag evenementenvergunning Daydream 13 juli
Willem de Zwijgerweg 150 Vergunning voor het bouwen van twee tijdelijke onderwijsgebouwen
Hooiweg Aanvraag voor het aanleggen van een rotonde en fietspad
De Dieze 48 Besluit aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling te laten
Lidwinahof 153 Gehandicapten parkeerplaats
Kruisparkweg 19 Aanvraag voor het wijzigen van de voorgevel
Jacob van Wassenaerstraat 61 Ontheffing sluitingstijd 22 februari
Sonseweg Aanvraag voor het kappen van 2 bomen
Busselhei 1 Aanvraag voor het wijzigen van de gevels (2e verdieping)
Vijverweg 5A Besluit opleggen maatwerk-voorschriften
I.B.C.weg 2 Besluit opleggen maatwerk-voorschriften
Hoofdstraat 26 Besluit aanvraag evenementen-vergunning voor het vieren van carnaval op 1 maart buiten behandeling te laten
De Dieze/Eindhovenseweg-Zuid Aanvraag voor het aanleggen en verbreden van het fietspad
Mgr. Zwijsenstraat 85 Besluit evenementenvergunning carnavalsoptocht Kind Centrum de Kiezel op 1 maart
Meeslaan 1 Verlengen beslistermijn voor het verbouwen van een bijgebouw
Broekdijk ongenummerd Verlengen beslistermijn voor het realiseren van een entreegebouw BestZoo
Ringweg/Koppelstraat Verlengen beslistermijn voor het realiseren van een poortgebouw de Vleut (bezoekerscentrum)
Dissel ongenummerd Verlengen beslistermijn voor de bouw van 20 woningen
Acacia 52 Gehandicapten parkeerplaats
Klimheuvel 11 Vergunning voor het uitbreiden van de erker en de bouw van een carport
Wingerdstraat 45 Vergunning voor het uitbreiden van het woonhuis (verdieping)
Wildheuvel 15-17-19 Vergunning brandveilig gebruik t.b.v. uitbreiden kinderdagopvang

Meer informatie
Via www.gemeentebest.nl/Bestuur kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar www.zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice.

Informatie
Het effect bij beweging/Dance for Health

Woensdagavond 26 juni 2019 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S. Op Woensdagavond 26 juni 2019 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: “  Het effect van beweging/Dance for Health “.  Verbetert de zelfstandigheid van …

Informatie
VakantieBieb voor de jeugd geopend!

Op 1 juni is de VakantieBieb voor de jeugd geopend: een gratis app met meer dan 50 e-books voor jong en oud. De VakantieBieb is het zomercadeautje van de Bibliotheek, voor zowel leden als niet-leden. De VakantieBieb biedt voor elk wat wils: van spanning tot chicklit en van literatuur tot …

Informatie
Knock-out Joop Gottmers bij Best Life op 12 mei.

Joop Gottmers (55) is bij het grote publiek bekend als oud-kickbokser, maar ook als zware crimineel. Hij knokte zich als jonge jongen omhoog en werd Europees Kampioen kickboksen, maar kwam vervolgens in de schimmige wereld terecht van drugs en criminaliteit. Hij kwam meerdere keren achter slot en grendel te zitten. …